Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Wind Mill

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Wind Mill
Wind Mill
Typ Přístroj
ID 246:4
Nástroj Grid Wrench (IC2)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Wind Mill je typ generátoru, který získává energii z větru. Tento druh generátoru je velmi nepředvídatelný a nestálý. Záleží na jeho poloze, počasí a štěstí.

Pokud ho rozbijete krumpáčem vypadne vám pouze Generator.

Crafting

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Iron Ingot

Generator

Iron Ingot

Iron Ingot

Wind Mill


Energie

EU
Vstup -
Výstup 0-5 EU/t
Kapacita -

Podrobná Mechanika

  • Windmill bere itemy položené v oblasti 9x9x7 jako překážku. Jinak řečeno blocky položené v okolí 4 blocků jsou počítány jako překážky a snižují výkon.
  • Každý block, který působí jako překážka snižuje efektivitu Wind Millu o 1.
  • Wind Mill bere jako překážku i průchozí blocky jako Torch nebo Redstone.
  • Wind Mill produkuje o 50% více EU pokud je bouřka a o 20% pokud prší.
  • Pokud Wind Mill produkuje více jak 5 EU/t je šance, že se rozbije. Pokud je však efektivita Wind Millu menší jak 80, nemůže se rozbít.
  • Největší efektivitu má Wind Mill v Endu ve výšce 160 blocků.
  • Nejefektivnější výška bez šance na rozbití při bouřce je mezi 90-95. Wind Milly v této výšce produkují 1-2 EU/t při jasném dnu.
  • Napětí z Wind Millů se nejefektivněji přenáší přes Ultra-Low-Current Cable.


Příklad:

Wind Mill položený ve výšce 126 s žádnou překážkou (kromě dvou blocků kabelu pod ním) bude produkovat 1,3 EU/t tj 31,000 EU denně.

Wind Mill položený blízko Bedrocku ve výšce 10 se žádnou překážkou (opět 2 blocky kabel) bude produkovat 0,1 EU/t tj 2,000 EU denně.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki