FANDOM


Water Mill
Water Mill
Typ Přístroj
ID 246:2
Nástroj Grid Wrench (IC2)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2
Water Mill je typ generátoru, který získává energii z vody. Produkuje EU pokud má v sobě nebo okolo sebe vodu.


Crafting

Crafting GUI.png

Stick

Wooden Plank

Stick

Wooden Plank

Generator

Wooden Plank

Stick

Wooden Plank

Stick

Water Mill

GridNumbersCSS


Využití

Do spodního slotu můžete vložit Water Cell nebo Water Bucket (prázdný kbelíček se vám vrátí). Do horního slotu můžete dát nabíjet třeba RE Battery nebo ho připojit kabelem k BatBoxu. Pokud naplníte Water Mill vodou (4 Kbelíčky) bude produkovat EU rychlostí 1 EU/t po dobu 25 vteřin a vygeneruje celkem 1,000 EU.

Water Mill bude generovat také pokud má kolem sebe pevné zdroje vody. Takto ale generuje pouze 0.01 EU/t na jeden block vody. Maximální výstup je tedy 0.25 EU/t pokud máte kolem celého Water Millu vodu.

Protože generuje jen max 1 EU/t je vhodné přenášet jeho napětí přes Ultra-Low-Current Cable, který je levný a má malou z ztrátu (1 EU na 40 blocků).

Energie

EU
Vstup Water Bucket
Výstup Naplněný: 1 EU/t

Nenaplněný: 0.010 EU/t (na jeden block vedle něj)

Kapacita


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.