FANDOM


Walls (Railcraft)

Walls (Railcraft)

ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod RailCraft

Walls (zeď) je designován jako dekorace pro různé zahrádky. Jsou alternativa plotu. Tyto zídky vypadají, že jsou vysoké jako normální block, ale ve skutečnosti mají výšku 1,5 blocku, takže je hráč ani mob nemůže přeskočit. Mód RailCraft přidává 25 nových druhů zítek.

V původní Vanille jsou pouze 2 typy, Cobblestone Wall a Moss Stone Wall.

Crafting

Crafting GUI.png

Sandy Brick

Sandy Brick

Sandy Brick

Sandy Brick

Sandy Brick

Sandy Brick

Sandy Brick Wall

GridNumbersCSS

Všechny zdi se vyrábí stejně a vždy po 6 kusech. Z následujících surovin lze vyrobit zdi:

Výjimkou ve výrobě je Nether Brick Wall ten má následující crafting

Crafting GUI.png

Nether Brick

Nether Brick

Nether Brick

Nether Brick

Nether Brick

Nether Brick Wall

GridNumbersCSS


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.