Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

VoxelMap

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

VoxelmapEdit

Voxelmap
Voxelmap je mód ktorý pridáva do hry minimapu.

Mapa má podobné funkcie ako Rei's Minimap.


InštaláciaEdit

link: Voxelmap

Ak nemáte v klientovi Minecraft Forge tak si ho nainštalujte. 

Súbor vložte do .minecraft/mods

Vzhľad minimapyEdit

Pre otvorenie menu minimapy stlačte M

pod minimapou sú súradnice

na tejto stránke sa pracujeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.