Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Volcano

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Volcano

Sopky jsou generovány v přírodě módem Redpower 2. Jsou vytvořeny z Basaltu. Ten pokud rozbijete získáte Basalt Cobblestone. K znovuzískání Basaltu ho musíte přepálit v peci.

Generují se dva typy sopek. Špičatější, vyšší a užší sopky, které se generují jen vzácné a nebo velmi časté nízké, široké sopky (většinou navrchu ploché).

Uprostřed každé sopky je 1x1 sloupec lávy obklopený Basaltem, který sahý až k Bedrocku. Láva se může vygenerovat i náhodně kolem sopky (nebo se může rozlít po sopce) a tím způsobit požár v lesích.

Sopky se generují až po generaci světa a spawnují se do biomů. To může způsobit, že uvidíte levitující liány, listí nebo na zemi poházené jablka, saplingy apd. Vzácně se i stává, že se sopka vygeneruje těsně před vámi, vy se zaseknete ve vygenerovaném blocky a spadne vám klient. Po následovném načtení by mělo být vše v pořádku.

Sopku můžete využít jako kryt, dům nebo zdroj Basaltu (další možnost jak získat Basalt je pomocí Thermopile).

Zajímavosti

  • Ne všechy sopky mají v sobě místnost s lávou
  • Sopky se mohou spawnout i ve vodě


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki