Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Vanilla Wiki

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Tato část wikipedie obsahuje kompletní informace o všech itemech z klasického (Vanilla) Minecraftu. Je to obdobná wikipedia jako originální. Avšak my jsme raději ponechali originální názvy, které ve hře používá 90% hráčů. V textech u jednotlivých itemů ve většině případů najdete český překlad, abyste si mohli lépe představit, co který item je. 

 Níže najdete rozdělení obsahu Minecraftu (MC) do 5 hlavních skupin:

  • Blocky - jsou stavebními jednotkami v MC
  • Itemy - již vycraftěné předměty, které mají nějakou možnost použití
  • Monstra a zvířata - seznam a informace o všech mobech a zvířatech, které lze v MC nalézt
  • Světy a biomy - seznam a popis jednotlivých světů a informace o různých biomech
  • Enchanting - seznam a popis všech druhů enchantů (vylepšení) na zbraně, brnění a nástroje

Blocky

Itemy

Monstra a zvířata

Světy a biomy


Enchanting

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki