FANDOM


Nástroje jsou itemy, které hráč využívá k rychlejší a efektivnější těžbě a získání itemů, které nelze získat rukou.


Crafting

Crafting GUI.png

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Stick

Stick

Wooden Axe;Stone Axe;Iron Axe;Gold Axe;Diamond Axe

Crafting GUI.png

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Stick

Stick

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Wooden Pickaxe;Stone Pickaxe;Iron Pickaxe;Gold Pickaxe;Diamond Pickaxe

Crafting GUI.png

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Stick

Stick

Wooden Shovel;Stone Shovel;Iron Shovel;Gold Shovel;Diamond Shovel

Crafting GUI.png

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Oak Wood Planks;Cobblestone;Iron Ingot;Gold Ingot;Diamond

Stick

Stick

Wooden Hoe;Stone Hoe;Iron Hoe;Gold Hoe;Diamond Hoe

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Flint

Flint and Steel

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Iron Ingot

Iron Ingot

Bucket

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Iron Ingot

Redstone

Iron Ingot

Iron Ingot

Compass

Crafting GUI.png

Paper

Paper

Paper

Paper

Compass

Paper

Paper

Paper

Paper

Map

Crafting GUI.png

Gold Ingot

Gold Ingot

Redstone

Gold Ingot

Gold Ingot

Clock

Crafting GUI.png

Stick

Stick

Stick

String

String

Fishing Rod

Crafting GUI.png

Fishing Rod

Carrot

Carrot on a Stick

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Iron Ingot

Shears

Crafting GUI.png

Grid layout Shapeless

Blaze Powder

Coal

Gunpowder

Fire Charge

GridNumbersCSS


Nejlepší nástroje

Tabulka, kterým nástrojem vykopete specifický block nejrychleji:

Nástroj Materiál Block Poznámka
Axe Rostliny Grid Cocoa Beans
Grid Jack-O-Lantern
Grid Pumpkin
Grid Vines
Shears jsou potřeba k záskání Vines.
Dřevo Grid Bookshelf
Grid Chest
Grid Crafting Table
Grid Daylight Sensor
Grid Fence
Grid Fence Gate
Grid Huge Mushrooms
Grid Jukebox
Grid Note Block
Grid Sign
Grid Trapdoor
Grid Oak Wood
Grid Wooden Door
Grid Wooden Planks
Grid Wooden Pressure Plate
Grid Wooden Slabs
Grid Wooden Stairs
Pickaxe Ice Grid Ice
Metal I Grid Anvil
Grid Quartz Block
Grid Redstone Block
Grid Brewing Stand
Grid Cauldron
Grid Iron Bars
Grid Iron Door
Grid Hopper
Grid Weighted Pressure Plate (Light)
Krumpáč je potřeba k získání blocku.
Metal II Grid Iron Block
Grid Lapis Lazuli Block
Kamený, železný, nebo diamantový krumpáč je potřeba k získání blocků.
Metal III Grid Diamond Block
Grid Emerald Block
Grid Gold Block
Železný nebo diamantový krumpáč je potřeba k získání blocků.
Rail Grid Activator Rail
Grid Detector Rail
Grid Powered Rail
Grid Rail
Rock I Grid Bricks
Grid Coal Ore
Grid Cobblestone
Grid Cobblestone Wall
Grid Dispenser
Grid Enchantment Table
Grid End Stone
Grid Ender Chest
Grid Furnace
Grid Moss Stone
Grid Nether Brick
Grid Nether Brick Fence
Grid Nether Quartz Ore
Grid Netherrack
Grid Sandstone
Grid Slabs
Grid Stairs
Grid Stone
Grid Stone Brick
Grid Stone Pressure Plate
Krumpáč je potřeba k získání blocků.
Rock II Grid Iron Ore
Grid Lapis Lazuli Ore
Kamený, železný, nebo diamantový krumpáč je potřeba k získání blocků.
Rock III Grid Diamond Ore
Grid Emerald Ore
Grid Gold Ore
Grid Redstone Ore
Železný nebo diamantový krumpáč je potřeba k získání blocků.
Rock IV Grid Obsidian Diamantový krumpáč je potřeba k získání blocku.
Shears Listí OakLeaves Shears jsou potřeba k získání blocku.
Pavučina Grid Cobweb Shears jsou potřeba k získání String.
Wool Grid Wool
Shovel Zem Grid Clay (block)
Grid Dirt
Grid Grass Block
Grid Gravel
Grid Mycelium
Grid Sand
Grid Soul Sand
Sníh Grid Snow Block
Grid Snow (cover)
Shovel je potřeba k získání Snowball
Swords Rostliny Grid Melon Block
Pavučina Grid Cobweb Shears nebo Swords jsou potřeba k získání String.
Jakýkoliv (Všechny nástroje jsou stejně efektivní) Obvody Grid Stone Button
Grid Lever
Sklo Grid Beacon
Grid Glass
Grid Glass Pane
Grid Glowstone
Grid Redstone Lamp
Ostatní Grid Bed
Grid Cake
Grid Ladder
Piston Grid Piston
Grid Sticky Piston
Rostliny Grid Cactus
Jakýkoliv (Instatní rozbití, nepoškodí nástroj) Obvody Grid Redstone Comparator
Grid Redstone Repeater
Grid Redstone Torch
Grid Redstone Wire
Grid Tripwire Hook
Ostatní Grid Fire
Grid Flower Pot
Grid TNT
Grid Torch
Rostliny Grid Carrot
Grid Lily Pad
Grid Red Mushroom
Grid Nether Wart
Grid Potato
Grid Sapling
Grid Sugar Cane
Grid Wheat
Žádný (nerozbitný) Dragon Egg Grid Dragon Egg Dragon Egg nelze vytěžit. Po hitnutí se odportuje pryč.
Kapaliny Grid Lava
Grid Water
Zdrojový block lze vzít kbelíčkem.
Rock V Grid Bedrock

Výdrž Itemů

Některými nástroji nelze rozbít blocky:


Různé materiály nástrojů určuje počet použití:

  • Gold - 33 použití
  • Wood - 60 použití
  • Stone - 132 použití
  • Iron - 251 použití
  • Diamond - 1562 použití

Diamond nástroje vs. gold nástroje

Zlaté nástroje vykope blocky nejrychleji ze všech nástrojů ale mají velmi malou výdrž (33 použití) a nemůžou vykopat všechny ore. Většina hráčů využívá diamantové kvůli jejich výdrži (1562 použití) a můžou vykopat všechny blocky.