Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Turbine Rotor

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Turbine Rotor

Turbine Rotor

Typ Item
ID N/A
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mody RailCraft
Industrial Craft 2

Turbine Blade můžete vyrobit pouze pokud máte nainstalované módy RailCraft a IndustrialCraft 2. Turbine Rotor se vkládá do Steam Turbine ke generování EU energie. Po určitém čase se však opotřebí a zničí. Výroba Turbine Rotoru je náročná na Steel Ingot.


Crafting

Crafting GUI.png

Turbine Disc

Turbine Disc

Turbine Disc

Turbine Rotor

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki