Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Trapped Chest

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Trapped Chest
Chest
Typ Pevný Block
Obnovitelný Ano
Blast Resistance 12,5
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Vanilla

Trapped Chest je velmi podobný Chestce s tím rozdílem, že Trapped Chest vysílá Redstone signál pokud ji někdo otevře. Trapped Chest se dají dát vedle sebe a vytvořit z ní dvojitou chest. Je možné do ní uložit věci jak do normální Chest.

Crafting

Crafting GUI.png

Tripwire Hook

Chest

Trapped Chest


Zajímavosti

  • Pokud držíte Trapped Chest v ruce vypadá jako normální Chest.
  • Trapped Chest je možné položit vedle normální Chest.
  • Trapped Chest je v Creative modu zařazen do dekorativních blocků i když vysílá Redstone signál.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki