Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Transformer Upgrade

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Transformer Upgrade

Transformer Upgrade

Typ Upgrade
ID 30125:1
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Transformer Upgrade je vylepšení, které se umisťuje do přístrojů, aby snesli vyšší napětí. Vkládají se do pravého slotu v přístroji.

Ujistěte se, že jste vložili Transformer Upgrade ještě před zapojením vyššího napětí, jinak přístroj exploduje.

Jeden upgrade zvyšuje výdrž o 1 třídu. Jeden upgrade= 128 EU/t, dva upgrady= 512 EU/t, tři upgrady= 2048 EU/t. Více upgradů není v přístroji potřeba.

Crafting

Crafting GUI.png

Glass

2xIns. Gold Cable

Glass

Glass

MV Transformer

Electronic Circuit

Glass

2xIns. Gold Cable

Glass

Transformer Upgrade


Využití

Transformer Upgrade lze použít v následujících přístrojích:


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki