Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Trade-O-Mat

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Trade-O-Mat
Trade-O-Mat
Typ Přístroj
ID 225:1
Blast Resistance 18,000,000
Nástroj Grid Wrench (IC2)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Trade-O-Mat je automatický automat na obchodování.

Crafting

Crafting GUI.png

Redstone

Chest

Redstone

Machine Block

Redstone

Chest

Trade-O-Mat


Využití

Pokud položíte Trate-O-Mat, první hráč klikne pravým tlačítkem myši a tak se stane vlastníkem. Ostatní hráči pokud kliknou na Trade-O-Mat uvidí GUI se dvěma sloty. Horní slot pro "platby" a v dolním slotu se objeví zakoupený item.

Vlastník vidí 4 sloty. Dva nahoře a dva dole. Nalevo si vlastník zvolí, co chce prodávat a za jakou cenu. Pravé sloty se používají stejně jako při nakupování.

Například, vložením 2 Gold Ingotů do levého horního slotu a 17 Redstone Dust do levého dolního slotu vytvoříte obchod, kde hráč musí zaplatit 2 Gold Ingoty, aby dostal 17 Redstone Dustu. Pokud vloží 6 Gold Ingotů dostane 51 Redstone Dustu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki