Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Timer

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Timer

Timer

Typ Pevný Block
ID 761:0
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Timer je jeden z logických bloků přidaných módem Redpower 2, které zabírají velmi málo místa a fungují jako velké a komplexní Redstone Celly, Latche nebo Gate.

Timer má ručičku, která když se otáčí po celém obvodu bloku a vydává výstupní Redstone signál do třech stran. Čas po který se bude ručička otáčet lze nastavit v GUI do kterého se dostanete pravým kliknutím myši na Timer. Minimální čas je 1/5 sekundy.

Timer je synchronizovaný s Minecraftovým světovým časem. Jeho nevýhodou je náhlá změna času (spánek v posteli, příkaz /time apd). To má za následek resetování Timeru na 0 vteřin a Timer počítá znovu. Díky tomu může docházet k chybám ve vašich obvodech.

Přivedením Redstone signálu na "jižní" stranu ho zastavíte. Pomocí šroubováku můžete Timer otáčet.

Timer I-O

Crafting

Crafting GUI.png

Stone Wafer

Stone Wire

Stone Anode

Stone Wire

Stone Pointer

Stone Cathode

Stone Wafer

Stone Wire

Stone Anode

Timer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki