Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Thermopile

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Thermopile

Thermopile

Typ Pevný Block
ID 763:11
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Thermopile je přístroj na generování Blutricity. Jeho výhodou je, že nepotřebuje světlo ani výhled na nebe takže se hodí do podzemních základen a dolů.

Crafting

Crafting GUI.png

Copper Ingot

Blue-Doped Wafer

Copper Ingot

Iron Ingot

Blue Alloy Ingot

Iron Ingot

Copper Ingot

Blue-Doped Wafer

Copper Ingot

Thermopile


Výkon

K výpočtu výkonu Thermopile musíte spočítat počet "horkých" a "studených" blocků na každé straně.

Thermopile produkuje 0.005*min(Teplo, Chlad) Amps nebo 0.3*min(Teplo, Chlad) Wattů.

Block Teplo
Lava 100
Fire 25
Torch 5
Jack 'o' Lantern 3
Vzduch (Nether) 1
 
Block Chlad
Snow Block 100
Ice 100
Snow (Covering) 50
Water 25
Vzduch (Normal) 1

Dodatečné efekty

Pokud je kolem Thermopile alespoň 100 jednotek tepla a 200 jednotek chladu tak každou vteřinu je zde možnost 1:300, že se přilehlá láva promění v Obsidian nebo Basalt.

Navíc, pokud je zde alespoň 100 jednotek tepla, každou vteřinu je zde šance 1:300, že přilehlý sníh/Snow block/Ice block se roztaje.

Tyto efekty nastanou pouze v případě, že Thermopile generuje energii a posílá ji do přístrojů/Battery Boxu.


Navrhované Designy

Typ 1

Thermopile potřebuje občasnou údržbu pokud má více jak 100 jednotek tepla a obsahuje sníh nebo led a proto další nejlepším chladícím blockem je voda. Pro bezúdržbový provoz položte kolem Thermopile 3 blocky vody a 1 block lávy. Tato sestava pak generuje 0.005*min(100, 3*25) = 0.375 Amps = 22.5 Wattů. Poznámka: Solar Panel generuje 120 Wattů.

Typ 2

Mírně vylepšená verze využívá 1 Ice block, 2 blocky lávy a 2 blocky vody. Zbylá strana je pro kabel. Tato sestava produkuje 0.005*min(200, 150) = 0.75 Amps = 90 Wattů. Tato sestava však využívá všechny strany, tzn. potřebuje více místa. Poznámka: Použitím 2 Ice bloců se může stát, že se Láva promění na Obsidian.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki