FANDOM


Teleporter
Teleporter
Typ Přístroj
ID 223
Nástroj Grid Wrench (IC2)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Teleporter je schopen teleportovat nekonečné množství itemů, zvířat, mobů a hráčů k dalšímu Teleporteru, za předpokladu, že je k dispozici dostatek energie.

Crafting

Crafting GUI.png

Advanced Circuit

Glass Fibre Cable

Advanced Circuit

Frequency Transmitter

Advanced Machine Block

Diamond

Advanced Circuit

Glass Fibre Cable

Advanced Circuit

Teleporter


Použití

 1. Umístěte Teleporter přímo vedle zdroje energie, jako je například MFE nebo MFSU.
 2. Použijte Frequency Transmitter k propojení jednoho Teleporter s druhým.
 3. Umístěte tlačítko na teleporter nebo použijte něco, co bude vysílat krátký Redstone signál.
 4. Aktivujte jeden z Teleportérů. Poznámka: Nemůžete aktivovat oba Teleportery Redstone signálem zároveň jinak se budete teleportovat stále tam a zpět, dokud nedojde energie.

Určení spotřeby Teleporteru

Energie spotřebovaná Teleporterem závisí od dvou faktorech:

 • Jaká entita se teleportuje a s jakým obsahem inventáře
 • Jak daleko se teleportuje

Vzorec pro výpočet spotřeby EU je následující:

EU Cost = Distance * TypeMultiplier

Když se vzdálenost počítá v blocích (zaokrouhluje se dolů na nejbližší celé číslo) vypočte se takto:

Distance = sqrt( x^2 + y^2 + z^2 )
TypeMultiplier Table
Type Multiplier
Mob 500
Player 1000 + (100* Count of Non-empty inventory slots) + (100* Count of Equipped Armor)

Příklad

Tento příklad se zaměřuje na spotřebu na teleportování hráče pouze s Chestplatem, botami, 64 cobblestonem a 20 hlíny do vzdálenosti 15 metrů.

What Cost Breakdown Total
Base Cost  1000 (from TypeMultiplier table) 1000
Inventory Cost Cobblestone (100*64/64) + Dirt (100*20/64)  131.25
Armor Cost Chest (100) + Boots (100) 200
Total Player Weight Multiplier 1331.25

Takže teleportování hráče na vzdálenost 15 bloků by mělo následující spotřebu EU:

15 (Distance) * 1331.25 (Player Weight Multiplier) = 19,968.75 EU

Minimální vzdálenost

I když neexistuje žádná konkrétní minimální vzdálenost, je odběr EU minimální. To znamená, že každá teleportace pod 20 blocků bude brát stejný počet EU jako by jste se teleportovali 20 blocků.

Teoretická maximální vzdálenost

Za předpokladu, že použijeme hráče nesoucího maximální množství itemů (inventář a hotbar plný stacků po 64 itemů a plně vybavený brněním), bude spotřeba Teleporteru 5000 EU na block. Teleportery mohou teleportovat hráče, kteří stojí 1 blok nad teleporterem. Díky tomu je možné umístit MFE/MFSU na všech 6 stranách. Pokud je Teleporter obklopen ze všech šesti stran plně nabitými MFSU je maximální možná vzdálenost 60 000 blocků s úplně prázdným inventářem a 12 000 blocků s celými stacky v každém slotu a plně vybaveným brněním.

Napájení

Nejlepší způsob jak napájet Teleporter je dát MFSU (nebo alternativy - MFE, BatBox) hned vedle něj. To umožňuje Teleporteru čerpat tolik energie, kolik potřebuje, okamžitě až do jeho maximální kapacity. MFSU se doporučuje, protože požadavky na napájení mohou velmi rychle překročit maximální kapacitu alternativ. Energie bude odváděna ze všech sousedních skladovacích zařízení současně. Stejné množství energie bude odváděno ze sousedních zařízení, pokud je dostatek energie. Pokud tři zásobárny energie jsou vedle sebe, bude 33,33% energie odebírané z každého z nich.

Poznámky

 • Teleporter může explodovat, pokud vypnete a zapnete Minecraft.
 • V Multiplayeru dokud budou Teleportery napájeny, budou vás teleportovat stále, dokud nebudute vyhozen pro hackování nebo se vybije.
 • Vzhledem k tomu, že Teleporter má dosah 2 bloky, je možné skrýt Teleporter pod zem.
 • Pokud propojíte dva Teleportery a pak jeden zničíte, musíte zničit i druhý abyste jej mohli propojit s jiným.
 • K dispozici musí být dostatečný prostor (2 bloky), abyste mohli stát na Teleporterech. Jinak bude "uzamčen" a neustále bude brát EU ze zdrojů napájení, dokud se nevyčerpají.
 • Doporučuje se mít tři bloky mezeru nad Teleporterem. Pokud tak neučiníte může to mít za následek zranění (Half Heart).
 • Pokud je blok nad druhým Teleporterem, můžete uvíznout v bloku nebo se dostanete až do další dutiny. Je tedy možné se teleportovat do voidu pod Bedrock.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.