Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Synchronizer

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Synchronizer

Synchronizer

Typ Pevný Block
ID 761:269
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Synchronyzer je jeden z logických bloků přidaných módem Redpower 2, které zabírají velmi málo místa a fungují jako velké a komplexní Redstone Celly, Latche nebo Gate.

Synchronyzer dělá přesně to, co říká jeho jméno-synchronizuje dva nesynchronizované Redstone signály. Levá a pravá strana jsou vstupy, přední strana je výstup a zadní resetuje Synchronizer.

Výstup vydá signál jakmile obě vstupní strany přijmou signál. Výstupní strana nebude vysílat signál konstantně, pouze vyšle puls signálu a potom resetuje vstupní strany. Pokud v nastaveném čase Synchronizer přijal pouze jeden signál tak se vstupní strany resetují a bude potřeba nové dva signály. Malé červené tečky na obou stranách zobrazují, která ze vstupních stran přijala signál.

Pomocí šroubováku můžete Synchronizer otáčet.

Synchronizer I-O


Crafting

Crafting GUI.png

Stone Wire

Silicon Chip

Stone Wire

Stone Cathode

Stone Anode

Stone Wire

Stone Wire

Silicon Chip

Stone Wire

Synchronizer
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki