Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Sugar Cane Harvester

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Sugar Cane Harvester

Sugar Cane Harvester

Typ Přístroj
ID 931:7
Nástroj Grid Wooden Pickaxe
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Sugar Cane Harvester sklízí všechny nejvyšší blocky Sugar Cane v okolí 21x6x21 (X-Y-Z). Veškeré itemy, které vytěží, uskladní do truhly k němu připojené. Lze využít i trubek z Build Craft 3 k transportu itemů.

Sugar Cane Harvester musí být napájen motorem. Můžete použít i motory z Build Craft 3.


Crafting

Crafting GUI.png

Sugar Cane

Glass

Sugar Cane

Glass

Logger

Glass

Sugar Cane

Glass

Sugar Cane

Sugar Cane Harvester
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki