Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Steel Sword

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Steel Sword

Steel Sword

Typ Nástroj
ID 7814
Výdrž 850
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod RailCraft

Steel Sword je zbraň z módu RailCraft. Je vytvořen ze Steel Ingotů.

Steel Sword má stejné vlastnosti jako Iron Sword (poškození 3) a je možné jej enchantovat. Liší se od něj pouze několikanásobně vyšší výdrží.


Crafting

Crafting GUI.png

Steel Ingot

Steel Ingot

Stick

Steel Sword
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki