Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Steel Shovel

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Steel Shovel

Steel Shovel

Typ Nástroj
ID 7813
Výdrž 850
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod RailCraft

Steel Shovel je nástroj z módu RailCraft. Je vytvořena ze Steel Ingotů.

Steel Shovel má stejné vlastnosti jako Iron Shovel, rychlost je shodná a je možné ji enchantovat. Liší se od něj pouze několikanásobně vyšší výdrží.


Crafting

Crafting GUI.png

Steel Ingot

Stick

Stick

Steel Shovel
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki