Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Steel Pickaxe

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Steel Pickaxe

Steel Pickaxe

Typ Nástroj
ID 7812
Výdrž 850
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod RailCraft

Steel Pickaxe je nástroj z módu RailCraft. Je vytvořen ze Steel Ingotů.

Steel Pickaxe má stejné vlastnosti jako Iron Pickaxe, není schopen vytěžit obsidian, rychlost těžby je shodná a je možné jej enchantovat. Liší se od něj pouze několikanásobně vyšší výdrží..


Crafting

Crafting GUI.png

Steel Ingot

Steel Ingot

Stick

Stick

Steel Ingot

Steel Pickaxe




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.