Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Steel Axe

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Steel Axe

Steel Axe

Typ Nástroj
ID 7810
Výdrž 850
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod RailCraft

Steel Axe je nástroj z módu RailCraft. Je vytvořena ze Steel Ingotů.

Steel Axe má stejné vlastnosti jako Iron Axe, rychlost je shodná a je možné ji enchantovat. Liší se od něj pouze několikanásobně vyšší výdrží.


Crafting

Crafting GUI.png

Steel Ingot

Steel Ingot

Steel Ingot

Stick

Stick

Steel Axe
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki