Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Squeezer

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Squeezer

Squeezer

Typ Přístroj
ID 938:9
Nástroj Grid Wooden Pickaxe
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Squeezer se používá k získání itemů nebo kapaliny pomocí stlačování (Např z jablek vytvoří Apple Juice).

Stejně jako všechny Forestry přístroje, tak i Squeezer potřebuje napájení pomocí motoru. Můžete použít i motory z módu Build Craft 3. Squeezer bude spotřebovávat energii i pokud nebude nic dělat.

Crafting

Crafting GUI.png

Tin

Tin

Tin

Glass

Sturdy Casing

Glass

Tin

Tin

Tin

Squeezer


Využití

Stlačením určitého itemu dostanete jiný item nebo kapalinu:


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki