Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Sortron

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Sortron

Sortron

Typ Pevný Block
ID 764
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Sortron je pokročilá, počítačově ovládaná verze Sorting Machine. Lze ho připojit přímo k truhle nebo napojit do vašeho potrubního systému (Pneumatic Tube). Je ovládán pomocí CPU a Monitoru. Musí být poháněn pomocí Blutricity.

Narozdíl of Manageru, Sortron může filtrovat pouze jeden typ itemů najednou.

Upozornění: Pokud dobře neovládáte programování v Redpower PC, nedoporučujeme tento item použít. Jde o velmi složitý přístroj.

Crafting

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Red-Doped Wafer

Iron Ingot

Diamond

Sorting Machine

Ribbon Cable

Iron Ingot

Red-Doped Wafer

Iron Ingot

Sortron


FORTH příkazy

Aby jste mohli ovládat Sortron, potřebujete speciální příkazy. Ty lze zpřístupnit pouze pokud spustíte počítač pomocí Extended FORTH Disk

Vstup do trubek

SORTINCOL! / SORTINCOL@

Nastaví, jakou barvu iteml bude Sortron z trubek přijímat. Nastavením na 0 bude přijímat všechny barvy.

> 2 SORTINCOL! (Sortron bude přijímat pouze oranžově označené itemy)
SORTPAT! / SORTPAT@

Nastaví item, který bude přijímat z trubek. Nastavením na 0 bude přijímat všechny itemy.

> 28677 -24831 SORTPAT! (Bude přijímat pouze Sandstone)
SORTMATCH

Přijímá specifický počet itemů, které se shodují se vzorem SORTPAT@ a SORTINCOL@.

> 2 SORTINCOL! 28677 -24831 SORTPAT! 2 SORTMATCH (Sortron přijme 2 oranžově označené Sandstony)
SORTCOLOR! / SORTCOLOR@

Nastaví jakou barvou bude Sortron obarvovat výstupní itemy

> 2 SORTCOLOR! (Sortron nastaví všem výstupním itemům oranžovou barvu)


Přístup do inventářů

SORTSLOTS

Vloží počet slotů z truhly vedle Sortronu do stacku

> SORTSLOTS CR .
   27
SORTPULL

Vytáhne jeden item z truhly do potrubní sítě. Číslo slotu je bráno od vrchu (začíná číslem 0)

> 0 SLOTPULL (Vytáhne item ze slotu 0)
SORTSLOT@

Uloží označení a počet itemů v inventáři do paměti. Určují se dvěma čísly.

> 0 SORTSLOT@ CR .
   S 15852 -23718 1
SORTDMG@

Ukládá damage hodnoty k itemům, které použili SORTSLOT@

> 0 SORTSLOT@ SORTDMG@ CR .5
SORTDMGMAX@

Ukládá maximální možnou damage hotnotu poslednímu itemu, který použil SORTSLOT@

> 0 SORTSLOT@ SORTDMGMAX@ CR .
   250


Low-level funkce

SORTCMD

Více informací o této funkci naleznete zde Redpower wiki

> 4 RBP! 1 SORTCMD RP0 2 + @ CR . (Ukáže počet slotů v Sortronu Bus ID 4)
27
SORTADDR

Různé nastavení BUS ID Sortronu. Defaultně je 4.

> 4 SORTADDR ! (Nastaní Bus ID na 4)

> SORTADDR @ CR . (Zobrazí současné Bus ID)
4


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki