FANDOM


Sortron

Sortron

Typ Pevný Block
ID 764
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Sortron je pokročilá, počítačově ovládaná verze Sorting Machine. Lze ho připojit přímo k truhle nebo napojit do vašeho potrubního systému (Pneumatic Tube). Je ovládán pomocí CPU a Monitoru. Musí být poháněn pomocí Blutricity.

Narozdíl of Manageru, Sortron může filtrovat pouze jeden typ itemů najednou.

Upozornění: Pokud dobře neovládáte programování v Redpower PC, nedoporučujeme tento item použít. Jde o velmi složitý přístroj.

Crafting

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Red-Doped Wafer

Iron Ingot

Diamond

Sorting Machine

Ribbon Cable

Iron Ingot

Red-Doped Wafer

Iron Ingot

Sortron


FORTH příkazy

Aby jste mohli ovládat Sortron, potřebujete speciální příkazy. Ty lze zpřístupnit pouze pokud spustíte počítač pomocí Extended FORTH Disk

Vstup do trubek

SORTINCOL! / SORTINCOL@

Nastaví, jakou barvu iteml bude Sortron z trubek přijímat. Nastavením na 0 bude přijímat všechny barvy.

> 2 SORTINCOL! (Sortron bude přijímat pouze oranžově označené itemy)
SORTPAT! / SORTPAT@

Nastaví item, který bude přijímat z trubek. Nastavením na 0 bude přijímat všechny itemy.

> 28677 -24831 SORTPAT! (Bude přijímat pouze Sandstone)
SORTMATCH

Přijímá specifický počet itemů, které se shodují se vzorem SORTPAT@ a SORTINCOL@.

> 2 SORTINCOL! 28677 -24831 SORTPAT! 2 SORTMATCH (Sortron přijme 2 oranžově označené Sandstony)
SORTCOLOR! / SORTCOLOR@

Nastaví jakou barvou bude Sortron obarvovat výstupní itemy

> 2 SORTCOLOR! (Sortron nastaví všem výstupním itemům oranžovou barvu)


Přístup do inventářů

SORTSLOTS

Vloží počet slotů z truhly vedle Sortronu do stacku

> SORTSLOTS CR .
   27
SORTPULL

Vytáhne jeden item z truhly do potrubní sítě. Číslo slotu je bráno od vrchu (začíná číslem 0)

> 0 SLOTPULL (Vytáhne item ze slotu 0)
SORTSLOT@

Uloží označení a počet itemů v inventáři do paměti. Určují se dvěma čísly.

> 0 SORTSLOT@ CR .
   S 15852 -23718 1
SORTDMG@

Ukládá damage hodnoty k itemům, které použili SORTSLOT@

> 0 SORTSLOT@ SORTDMG@ CR .5
SORTDMGMAX@

Ukládá maximální možnou damage hotnotu poslednímu itemu, který použil SORTSLOT@

> 0 SORTSLOT@ SORTDMGMAX@ CR .
   250


Low-level funkce

SORTCMD

Více informací o této funkci naleznete zde Redpower wiki

> 4 RBP! 1 SORTCMD RP0 2 + @ CR . (Ukáže počet slotů v Sortronu Bus ID 4)
27
SORTADDR

Různé nastavení BUS ID Sortronu. Defaultně je 4.

> 4 SORTADDR ! (Nastaní Bus ID na 4)

> SORTADDR @ CR . (Zobrazí současné Bus ID)
4


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.