FANDOM


Sorting Machine

Sorting Machine

Typ Přístroj
ID 763:5
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Sorting Machine umožňuje automatické třídění itemů skrz Pneumatic Tube. Jeho GUI otevřete pravým tlačítkem myši. Sorting Machine má 8 sloupců po 5 slotech. U každého sloupce lze nastavit barvu, kterou bude Sorting Machine obarvovat itemy v daném sloupci. Obarvené itemy pak odešle do Pneumatic Tube se stejnou barvou (Pneumatic Tube obarvíte pomocí Paint Brush).

Sorting Machine musí být napájena pomocí Blutricity. Lze ho otočit pomocí šroubováku.

Crafting

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Red-Doped Wafer

Iron Ingot

Iron Ingot

Filter

Blue Alloy Ingot

Iron Ingot

Red-Doped Wafer

Iron Ingot

Sorting MachineTřídící módy

Sorting Machine má 7 módů:

Anystacksequential
Anystack Sequential:
Zvýrazněný sloupec se postupně posouvá. Posune se vždy když příjme jakýkoliv item z daného sloupce.
AllStackSequential
Allstack Sequential:
Zvýrazněný sloupec se postupně posouvá. Posune se pouze když přijme všechny itemy z daného sloupce.
RandomAllStack
Random Allstack:
Stejný jako předchozí mód ale bez pohybujícího sloupce.
AnyItem
Any Item:
Bude vytahovat jakýkoliv item, počínaje těmi v levém horním rohu v připojeném inventáři.
AnyItemwithDefaultRoute
Any Item With Default Route:
Stejný jako předchozí mód s rozdílem, že neshodující itemy budou označeny barvou kterou určíte.
AnyItemWholeStack
Any Item Whole Stack:
Bude vytahovat jakýkoliv item, počínaje těmi v levém horním rohu v připojeném inventáři. Pro každý item bude vytahovat celý stack.
AnyItemWholeStackWithDefaultRoute
Any Item Whole Stack With Default Route:
Stejný jako předchozí mód s rozdílem, že neshodující itemy budou označeny barvou kterou určíte.


Sorting Machine má také 3 různé vytahovací módy pro připojený inventář:

SingleStep
Single Step:
Jeden puls Redstone signálu aktivuje jeden krok. Záleží také na módu. 1 Redstone puls = 1 aktivace
Automatic
Automatic:
Stejný jako předchozí mód, ale Redstone pulsy si Sorting Machine vytváří sám tudíž nepotřebujete dodatečný Redstone signál.
SingleSweep
Single Sweep:
Tento mód je určený pro posuvné sloty (jako je mód Anystack Sequential). Jeden Redstone puls aktivuje postupně všechny sloupce.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.