FANDOM


Solar Panel (IC2)
Solar Panel (IC2)
Typ Přístroj
ID 246:3
Nástroj Grid Wrench (IC2)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Solar Panel je jednou z variant obnovitelné energie EU. Solar Panel čerpá energii ze slunce tudíž, aby fungoval musí mít volný výhled na nebe a nepracuje v noci. Nefunguje také v Netheru a Endu.

Crafting

Crafting GUI.png

Coal Dust

Glass

Electronic Circuit

Glass

Coal Dust

Generator

Coal Dust

Glass

Electronic Circuit

Solar Panel (IC2)


Využití

Solar Panel má výstupní napětí 1 EU/t během dne (od 6:20 do 17:45). Kabel můžete připojit z jakékoliv strany (kromě vrchní strany). Počasí ovlivňuje počet generovaného napětí. Dodatečné světelné zdroje (Glowstone, Torch) nijak neovlivní produkci ani nenahradí výhled na nebe.

Energie

EU
Vstup -
Výstup 1 EU/t (13050 EU/den)
Kapacita -

Solar Flower

SolarPanelFlower

Díky relativně malého generovaného napětí se Solární Panely skládají do tzv "Solar Flowers" neboli květin. Princip spočívá v "obklopení" kabelu Solar Panelama a co nejblíže je postaven BatBox, MFE nebo MFSU. Tyto stavby umožňují využít maximálně místa na malé ploše a ještě s malými ztráty.

Pokud máte pouze 5 Solar Panelů můžete použít Ultra-Low-Current Cable, který unese max 5 EU/t. Při vyšším napětí exploduje. Jeho výhodou je, že má ztráty pouze 1 EU na 40 blocků.

Tipy

Pokud přemisťujete vaše Solar Panel doporučuje se použít Electric Wrench s Lossless modem. Zajišťuje tak 100% šanci, že vám zpátky vypadne opět Solar Panel. Bez tohoto modu nebo s obyčejným Wrenchem je 20% šance, že vám vypadne pouze Generator. Mody měníte pomocí tlačítka "Mode Switch Key".

Nejlepší možností je použití Ultra-Low-Current Cable nebo Glass Fibre Cable pro převod EU ze Solar Panelů.

Efektivita

Solar Panely jsou jedním ze dvou typů generátorů, které nepotřebují žádné suroviny k výrobě EU (další jsou Wind Mill a Water Mill).

Pokud máte mód Advanced Solar Panels můžete spojit více Solar Panelů v jeden a ušetřit tak mnoho místa. Více infa najdete u tohoto módu.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.