Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Solar Panel (IC2)

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Solar Panel (IC2)
Solar Panel (IC2)
Typ Přístroj
ID 246:3
Nástroj Grid Wrench (IC2)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Solar Panel je jednou z variant obnovitelné energie EU. Solar Panel čerpá energii ze slunce tudíž, aby fungoval musí mít volný výhled na nebe a nepracuje v noci. Nefunguje také v Netheru a Endu.

Crafting

Crafting GUI.png

Coal Dust

Glass

Electronic Circuit

Glass

Coal Dust

Generator

Coal Dust

Glass

Electronic Circuit

Solar Panel (IC2)


Využití

Solar Panel má výstupní napětí 1 EU/t během dne (od 6:20 do 17:45). Kabel můžete připojit z jakékoliv strany (kromě vrchní strany). Počasí ovlivňuje počet generovaného napětí. Dodatečné světelné zdroje (Glowstone, Torch) nijak neovlivní produkci ani nenahradí výhled na nebe.

Energie

EU
Vstup -
Výstup 1 EU/t (13050 EU/den)
Kapacita -

Solar Flower

SolarPanelFlower

Díky relativně malého generovaného napětí se Solární Panely skládají do tzv "Solar Flowers" neboli květin. Princip spočívá v "obklopení" kabelu Solar Panelama a co nejblíže je postaven BatBox, MFE nebo MFSU. Tyto stavby umožňují využít maximálně místa na malé ploše a ještě s malými ztráty.

Pokud máte pouze 5 Solar Panelů můžete použít Ultra-Low-Current Cable, který unese max 5 EU/t. Při vyšším napětí exploduje. Jeho výhodou je, že má ztráty pouze 1 EU na 40 blocků.

Tipy

Pokud přemisťujete vaše Solar Panel doporučuje se použít Electric Wrench s Lossless modem. Zajišťuje tak 100% šanci, že vám zpátky vypadne opět Solar Panel. Bez tohoto modu nebo s obyčejným Wrenchem je 20% šance, že vám vypadne pouze Generator. Mody měníte pomocí tlačítka "Mode Switch Key".

Nejlepší možností je použití Ultra-Low-Current Cable nebo Glass Fibre Cable pro převod EU ze Solar Panelů.

Efektivita

Solar Panely jsou jedním ze dvou typů generátorů, které nepotřebují žádné suroviny k výrobě EU (další jsou Wind Mill a Water Mill).

Pokud máte mód Advanced Solar Panels můžete spojit více Solar Panelů v jeden a ušetřit tak mnoho místa. Více infa najdete u tohoto módu.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki