Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Seed Oil

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Seed Oil

Seed Oil

Typ Kapalina
ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Seed Oil se vytváří zpracováním Seedů v Squeezeru. K vyprodukování 1 kbelíčku Seed Oilu potřebujete 50 obilí, Pumpkin nebo Melon Seedů.

Seed Oil můžete spalovat v Biogas Engine s výkonem 3 MJ/t. K přenosu Seed Oilu můžete použít Wax Capsule, Can nebo Waterproof Pipes pokud máte nainstalovaný mód Build Craft 3. Můžete ho skladovat i v Tanku.

Seed Oil potřebujete ke craftingu itemů v Carpenteru určené pro včelařství. Díky Seed Oilu můžete craftit i známky.

Item Seed Oilu na item
Melon Seeds,
Pumpkin Seeds,
Seeds
0.020 mB
Cherry 0.060 mB
+ 5% šance na Mulch
Walnut 0.200 mB
+ 5% šance na Mulch
Chestnut 0.240 mB
+ 5% šance na Mulch

Využití

Carpenter GUISeed02.png

Wood

Wood

Wood

Wood

Wood

Wood

Wood

Wood

Seed Oil Capsule

Impregnated CasingCarpenter GUISeed02.png

Wood

Wood

Seed Oil Capsule

Impregnated Stick

GridNumbersCSS


Poznámka: Ke craftingu můžete použít jakékoliv surové dřevo.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki