Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Scuba Helmet

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Scuba Helmet

Scuba Helmet

Typ Item
ID 30082
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Scuba Helmet dává hráči schopnost dýchat pod vodou. K doplnění vzduchu slouží Compressed Air Cell, který musíte mít u sebe.

Také dokáže ochránit hráče před lávou, ohněm nebo Nuclear Reactorem. Musíte však mít celý set, který se skládá z Hazmat Suit, Hazmat Suit Leggings a Rubber Boots.

Crafting

Crafting GUI.png

Rubber

Rubber

Orange Dye

Glass

Iron Bars

Rubber

Rubber

Scuba Helmet
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki