Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Rubber Sapling (Redpower)

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Rubber Sapling (Redpower)

Rubber Sapling (Redpower)

Typ Item
ID 139:1
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota 16
Mod Redpower 2

Rubber Sapling z módu Redpower 2 je sazenicí Rubber Tree. Přirozeně se nachází pouze v Jungli. Rubber Tree je obrovský strom se spoustou dřeva i listí. Z jeho dřeva nezískáte Wooden Planky, ale 8 Sticků.

Jak ho pěstovat

K růstu jednoho stromu potřebujete hodně místa. Jakmile máte dostatek místa, zasaďte na hlínu Rubber Saplingy do čtverce 3x3. Doporučuje se dát kolem nich pochodně, aby mohli růst i v noci. Potřebujete také minimálně 10 blocků místa nad Saplingama a výhled na nebe.

Poznámka: Na tyto Saplingy nelze použít Bone Meal takže nelze růst nijak urychlit. Růst stromu trvá od 10 minut po 1 hodinu.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki