Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Rubber Sapling (IC2)

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Rubber Sapling (IC2)

Rubber Sapling (IC2)

Typ Sapling
ID N/A
Obnovitelný Ano
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Rubber Sapling se získává rozbitím listí Rubber stromu. Můžete na něj použít Bone Meal k urychlení růstu. Rubber Sapling můžete použít i jako palivo.

Recepty

MachineGUI Background.png
MachineGUI Extractor.png

Rubber Sapling (IC2)

RE Battery (Charged)

Rubber
Poznámka: Toto není efektivní způsob získávání Rubber. Vyplatí se Sapling zasadit a poté sklízet Sticky Resin pomocí Treetapu.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki