FANDOM


Rock Crusher

Rock Crusher

Typ Přístroj
ID 1053:15
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod RailCraft

Rock Crusher je multiblocková struktura velká 3x2x2. Využívá se k drcení materiálů (podobně jako Macerator).

Aby Rock Crusher správně fungoval, musíte ho napájet jakýmkoliv motorem (je kompatibilní i s motory z jiných módů). Nelze položit dva Rock Crushery vedle sebe.

Pravým kliknutím myši otevřete GUI. Rock Crusher má 9 vstupních a 9 výstupních slotů pro materiál. Lze v něm rozdrtit Stone na Cobblestone, Obsidian na Crushed Obsidian a z Gravelu vám může padnou i Diamant (1% šance na drop).

RockCrusherBuild
Sestavený Rock Crusher

Ke stavbě musíte použít stejnojmenné blocky.


Crafting

Crafting GUI.png

Piston

Diamond

Piston

Diamond

Block of Steel

Diamond

Piston

Diamond

Piston

Rock Crusher

GridNumbersCSS

Pokud máte nainstalovaný mód IndustrialCraft 2, bude Rock Crusher vyrábět i Dusty.

Pokud máte nainstalovaný mód Build Craft 3, můžete použít Transport Pipes k extrakci nebo doplňování materiálu.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.