Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Reinforced Door

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Reinforced Door

Reinforced Door

Typ Item
ID 30185
Blast Resistance 150
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Reinforced Door dveře odolné proti výbuchu. K otevření potřebujete Redstone signál. Mají stejnou Blast resistance jako Reinforced Stone.

Reinforced Door budou chránit proti explozím i když budou otevřeny. Často se využívá k bezpečnému přístupu k Nuclear Reactoru.

Crafting

Crafting GUI.png

Reinforced Stone

Reinforced Stone

Reinforced Stone

Reinforced Stone

Reinforced Stone

Reinforced Stone

Reinforced DoorAd blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki