Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Redstone Diamond Chipset

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Tato stránka není kompletní.
Prosím, pomozte nám ji doplnit. Dodatečný překlad posílejte na email: Bukk94@seznam.cz.
Redstone Diamond Chipset

Redstone Diamond Chipset

Typ Item
ID 4073:3
Stackovatelné Ano (64)
Mod Build Craft 3

Redstone Diamond Chipset se používají pro vytváření Gate diamantové třídy.

Crafting

Assembly Table.gif

Redstone Dust

Diamond
Redstone Diamond Chipset
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki