FANDOM


RedpowerPC

V submódu Redpower Control, který spadá pod Redpower 2 se nachází i počítač. Ten si můžete sestavit a pomocí mnoha příkazů ho programovat a vytvářet tak vlastní programy.

Pomocí počítače můžete vysílat Redstone signály pomocí IO Expanderu a Bundled Cablu. Toho lze využít k automatickým výtahům, otvírání velkých dveří a mnoha dalšího.

Název Barva Číslo
White
    
1
Orange
    
2
Magenta
    
4
Light Blue
    
8
Yellow
    
16
Lime
    
32
Pink
    
64
Gray
    
128
Light Gray
    
256
Cyan
    
512
Purple
    
1024
Blue
    
2048
Brown
    
4096
Green
    
8192
Red
    
16384
Black
    
32768

Potřebné komponenty

Dodatečné komponenty

První spuštění

K spuštění potřebujete propojit všechny potřebné komponenty pomocí Ribbon Cable. Poté vložte FORTH Boot Disk do Disk Drive pravým kliknutím myši s disketou v ruce. Nyní stačí PC jen zapnout. Klikněte pravým tlačítkem myši na Central Processing Unit. Otevře se vám GUI a zde klikněte na tlačítko START. Zde můžete i v případě potřeby počítač restartovat. Pokud nyní kliknete pravým tlačítkem na Monitor měla by se vám zobrazit hláška

MineOS v1.1 Initialized
1142 bytes free

Pokud se vám tato hláška zobrazí, počítač je připraven k použití. Nyní již FORTH Boot Disk nepotřebujete a můžete ho nahradit Blank Floppy, na kterou si uložíte vaše vlastní programy. Pozor: Při restartu je potřeba opět Forth Boot Disk nebo vlastní disk s nahraným OS.

Bus ID

U každého počítačového komponentu lze nastavit tzv. BUS ID. Pro nastavení držte ⇧ Shift a klikněte na přístroj pravým tlačítkem myši šroubovákem. Toto ID se využívá převážně u IO Expanderu, kde potřebujete více než 16 akivních signálů. K tomu lze také použít následující příkaz:

x IOXADDR    Tento příkaz určí jaký IO Expander má PC použít
BUSIDGUI

Za x dosaďte Bus ID

IO Expander

Díky tomuto přístroji, který se připojuje k PC sestavě přes Ribbon Cable můžete vysílat a ovládat Redstone signály v různých barvách Bundled Cabelu. Číslo kabelu je označeno šestnáctkovou soustavou.

K aktivaci různých barev zadejte v monitoru jeden z následujících příkazů:

x IOX!    Vypne všechny aktivní signály a zapne ten, který zadáte 
x IOXSET   Aktivuje daný kabel nehledě na ostatní. Nepřepisuje ostatní signály

Za x dosaďte číslo kabelu

Pro deaktivaci použijte jeden z následujících příkazů:

0 IOX!    Vypne všechny aktivní signály
x IOXRST    Vypne signál zadaného kabelu. Neovlivňuje ostatní.

Za x dosaďte číslo kabelu

IOExpanderTable
Pro zvetšení klikněte kolečkem

Lze aktivovat i více kabelů najednou sečtením hodnot kabelů. Například pokud chcete rozsvítit Oranžový a Červený kabel, zadejte číslo 16386 (2+16384).

RAM

Počítač má v základu 1,142 bytů RAM. Pro vytváření malých programů je to naprosto dostačující. Pokud by jste toto číslo chtěli navýšit, musíte ZA Central Processing Unit umístit Backplane a na něj položit 8K RAM Module. Těchto modulů můžete připojit maximálně 7. Tím lze navýšit RAM až na 57,344 bytů.

Sortron

Počítač můžete použít také pro přístroj Sortron. K jeho ovládání potřebujete však Extended FORTH Disk. Více o tomto přístroji se dozvíte → zde.

Příkazy

Příkazy se píší do Monitoru. Musíte je psát přesně, dodržovat velká, malá písmena a mezery.

Základní

: {nazev} Vytvoří nový program
PAGE Vyčistí obrazovku
SAVE" jméno" Pojmenuje prázdnou Blank Floppy a uloží všechny vlastní programy i s OS
{hodnoty} TICKS Vyčkávací mezera. 1 tick = 1/20 vteřiny
{počet} TIMES {word} Vykoná daný příkaz několikrát. Např 3 TIMES PAGE
DISKID Vypíše ID disku, který je momentálně v Disk Drive

Redstone Vstup/Výstup

IOXADDR Nastaví Bus ID IO Expanderu, který má PC použít
{hodnota} IOX! Nastaví Redstone výstup do daného kabelu. Přepisuje ostatní signály
{hodnota} IOXSET Aktivuje Redstone signál v daném kabelu. Nepřepisuje ostatní signály
{hodnota} IOXRST Vypne Redstone signál v daném kabelu. Neovlivní ostatní signály
IOX@ Získá vstupní hodnotu z IO Expanderu

Operace

1+ 1-
2* 2/
/MOD
= < > <= >= <>
! +! -!
AND OR XOR
<< U>>
MIN MAX
.
.S
@
+ - *
SWAP
DUP
DROP
OVER
ROT
2DUP
2OVER
2DROP
MOD

Proměnné

VARIABLE {název}
{hodnota} CONSTANT {název}
CR
{conditional statement} IF {true operation} THEN
{conditional statement} IF {true operation} ELSE {false operation} THEN
{loop num} {initial value} DO {operation} LOOP
BEGIN {conditional statement} WHILE {operation} REPEAT
BEGIN {operation} AGAIN
I J
UNLOOP
EXIT
SPACE
{num} EMIT
{num} SPACES


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.