Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Reactor Chamber

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Reactor Chamber

Reactor Chamber

Typ Pevný Block
ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Reactor Chamber má 2 využití. Můžete ho použít ke craftingu Nuclear Reactoru nebo ho můžete položit vedle Nuclear Reactoru k rozšíření slotů reaktoru a zvýšení teplotní tolerance o 1000.

Reactor Chamber může být položen pouze vedle Nuclear Reactoru. Můžete k němu připojit až 6 Reactor Chamberů, které dohromady posyktují o 36 slotů více.

Reactor Chambery také poskytují dodatečné chlazení reaktoru -2 tepla/tick.

Crafting

Crafting GUI.png

Dense Copper Plate

Dense Copper Plate

Machine Block

Dense Copper Plate

Dense Copper Plate

Reactor Chamber


Využití

Crafting GUI.png

Advanced Alloy

Reactor Chamber

Advanced Alloy

Advanced Circuit

Generator

Advanced Circuit

Advanced Alloy

Reactor Chamber

Advanced Alloy

Nuclear ReactorAd blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.