Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Quantum Generator

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Quantum Generator

Quantum Generator

Typ Generátor
ID 650:3
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Advanced Solar Panels

Quantum Generator je nastavitelný generátor, který nelze vyrobit a jediná možnost jak ho získat je pomocí Creative módu nebo cheatů.

GUI otevřete pravým tlačítkem myši. V prvním řádku se nastavuje velikost výstupního napětí v EU. V druhém řádku se nastavuje velikost odesílaných packet.

Například pro Mass Fabricator nastavte v první řádku max 515 EU, aby neexplodoval a čím více packetů v druhém řádku nastavíte, tím rychlejší bude produkce.

Minimální výstup je 1 EU/t. Maximální napětí je neomezené ale při 30,000 vám může padnout klient. Napětí můžete zvyšovat/snižovat o 1000 pokud držíte ⇧ Shift.




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki