FANDOM


Default Portal Gun (Defaultní Portálová puška) Edit

Default Portal Gun-0

Defaultní portálová puška je hlavní exponát módu, tenhle item umoznuje delat hracum modrý a oranžový portál.Levým-klinutím vystřelíte modrý portál, pravým kliknutím vystřelíte oranžový portál. Když hráč vstoupí do modrého portálu portálu tak stejnou rychlostí i z portálu výjde. Tahle teleportace funguje pro všechny itemy (vyhozené itemy z inventáře), koule (napr. fire ball, snowball) , minecarty, lodičky, kostky z tohohle modu, všechny moby a hráče. Portály můžou být smazány klávesou R (kdyz máte portal gun v ruce)

Existuje víc typů portal gun které mužou být vycrafteny, napřiklad Atlas Portal Gun , P-body Portal Gun , Single-Colored Portal Guns, Potato Portal Gun, Bacon Portal Gun. Všechny tyhle zbraně fungují jako Default Portal Gun

Hráč může střelit portál na měsíc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.