Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Pattern Chest

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Pattern Chest
Pattern Chest
Typ Pevný blok
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Tinkers' Construct

Pattern Chest není nutná (ale je hodně užitečná) při craftingu součástí k nástrojům - můžete v ní ukládat již vyrobené Patterny.

PoužitíEdit

Položte Pattern Chest ze strany k Part Builderu a obsah Chestky se bude ukazovat automaticky, když otevřete Part Builder.


CraftingEdit

Crafting GUI.png

Blank Pattern

Chest

Pattern Chest


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki