Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Path Marker

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Path Marker
Path Marker
Typ Item
ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Path Marker (také znám jako Pathmark) určuje oblast pro Builder. Cesta, kterou vytváří Path Marker nemá žádnou osu a může vést i diagonálně (nemusí být ve stejné výšce).

Crafting

Crafting GUI.png

Cactus Green

Redstone Torch

Path Marker


Využití

Pokud je Path Marker napájen Redstone Torch vytvoří modré paprsky do všech stran s dosahem 64 block. Na rozdíl od Land Mark, Path Marker nemusí být ve stejné výšce, takže může být využit na měření vzdálenosti. Pokud máte více jak 2 Path Markery a kliknete pravým tlačítkem myši, vzájemně se propojí červeným paprskem. Ten prochází terénem a může být velký 129x129x129 blocků (64 blocků do každého směru).

Path Marker využívá pouze Builder. U Quarry nebude fungovat.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki