FANDOM


Path Marker
Path Marker
Typ Item
ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Path Marker (také znám jako Pathmark) určuje oblast pro Builder. Cesta, kterou vytváří Path Marker nemá žádnou osu a může vést i diagonálně (nemusí být ve stejné výšce).

Crafting

Crafting GUI.png

Cactus Green

Redstone Torch

Path Marker


Využití

Pokud je Path Marker napájen Redstone Torch vytvoří modré paprsky do všech stran s dosahem 64 block. Na rozdíl od Land Mark, Path Marker nemusí být ve stejné výšce, takže může být využit na měření vzdálenosti. Pokud máte více jak 2 Path Markery a kliknete pravým tlačítkem myši, vzájemně se propojí červeným paprskem. Ten prochází terénem a může být velký 129x129x129 blocků (64 blocků do každého směru).

Path Marker využívá pouze Builder. U Quarry nebude fungovat.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.