FANDOM


Ocelot
Ocelot
Cats
HP 10 (HeartHeartHeartHeartHeart
Spawn Ve světě v Jungli na trávě.
Zkušenosti 1-3
Zvuky Zvuky
Zranění
Vrnění
Syčení
Mod Vanilla

Oceloti jsou pasivní mobové spawnující se v jungli.

Spawnování

Oceloti se spawnují obdobně jako ostatní pasivní mobové. Potřebují slunce a trávu nebo listí pro spadnutí ve výšce 63 a více. Oceloti se nikdy nespawnou na Peaceful (mírumilovnou) obtížnost, aby je hráč nalezl musí hrát nejméně na lehkou obtížnost a vyšší. Na rozdíl od ostatních pasivních Oceloti se despawnujou pokud se od nich hráč vzdálí.

Vzhled

Před ochočením mají tyto kočky žlutou kůži s hnědými fleky, šedočerný nos a zelené oči. Po ochočení se jejich vzhled mění na jednu ze tří koček (Tabby, Tuxedo a Siamská). Z těchto koček, Tuxedo a Tabby mají zelené oči, zatímco Siamská má modré. V každém případě mají dvoučlánkové ocasy, aby se ukázala jejich křivka. Ochočené kočky jsou o poznání menší než původní oceloti.

Chování

Oceloti jsou pasivní plaší mobové, kteří neútočí na hráče. Oceloti jsou jedním ze 7 mobů schopných sprintovat pokud se kolem nich hráč chová rychle a divoce. Pokud jsou někde uvězněni bez možnosti úniku, zastaví se a vyčkávají na první možnost jak zmizet.

Oceloti občas útočí na kuřata, podobně jako vlci na ovce. Přikrčí se do plíživé pozice a chvíli kuře sledují než za ním vystartují. Dokážou zabít kuře i přes plot pokud je kuře z druhé strany dostatečně blízko.

Creeper se aktivně vyhýbá ocelotům pokud se přiblíží do určité blízkosti. Ale neodradí to Creepery od pronásledování hráče. A pokud se ocelot vzdálí zaujmou creepeři klasické chování. Ocelot naopak utíká pokud se přiblíží vlk, ačkoli vlci na oceloty neútočí. Oceloti nedostávají žádné poškození za velké pády a vůbec se takovýmto pádům nevyhýbají.

Ochočování Ocelota

Krmením ocelota Raw Fish ho proměníte do jednoho ze 3 druhů koček, které pak budou následovat hráče. K nakrmení ocelota musíte splnit několik podmínek:

  • Hráč musí mít plný hunger bar, aby sám nejedl rybu.
  • Ocelot musí taky přijít k hráči sám, chytání do pastí a obkličování nefunguje.
  • Na hráče nesmí útočit žádný mob.

Hráč musí držet rybu za bezhybného stoje a bez zbytečně prutkého rozhlížení. Ocelot se pak k hráči opatrně přiblíží a až se zastaví je možné mu dát rybu pravým kliknutím. Jakmile ocelot dostane požadované množství ryb objeví se kolem něj srdíčka, ale úplně ochočený je až když se z něj stane kočka. Někdy počet ryb může být vyšší (klidně i 5 ryb).

Chování kočky

Jednou ochočené kočky následují hráče. Už se hráče nebudou bát a začnou mručet a mňoukat (a to je po pár minutách značně otravné). Stejně jako vlci jsou kočky se stejnými limity schopné se teleportovat k hráči který se vzdálí příliš daleko. Kliknutím pravého tlačítka kočku posadíte a kočka tam zůstává sedět a čekat dokud si ji nevyzvednete. Často si také kočky s oblibou sedají na různé věci sami od sebe.

Kočky na rozdíl od psů nebojují s agresivními moby, ale odhání Creepery (ať sedí či nikoliv). Toto může být použito k účinné ochraně majetku posazením koček na určitá místa v okolí. Kočky jsou stále imunní vůči pádům z výšky a jejich chování tomu odpovídá. Ale nejsou imunní vůči čemukoliv jinému a jsou celkem neopatrné. Kromě občasného samovznícení při průchodu kolem lávy, se mohou přimotat i do boje, do cesty kostlivcova šípu, ale i hráči před meč. Občas se přimotají i před hráčovu sekeru, krumpáč nebo lopatu při těžení.

Množení

Po nakrmení kočky syrovou rybou se objeví nad kočkou srdíčka a pokud se dvě takové kočky potkají vytvoří koťátko. Rodiče nemohou být znovu nuceni k páření po dobu 5 minut. Zdá se že koťata mají barvu po rodiči, který se dostal k druhému dříve.

Koťata ocelota mohou být také náhodně objevena, spawnují se občas s dospělým ocelotem, a mohou být také ochočena.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.