Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Ocelot

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Ocelot
Ocelot
Cats
HP 10 (HeartHeartHeartHeartHeart
Spawn Ve světě v Jungli na trávě.
Zkušenosti 1-3
Zvuky Zvuky
Zranění
Vrnění
Syčení
Mod Vanilla

Oceloti jsou pasivní mobové spawnující se v jungli.

Spawnování

Oceloti se spawnují obdobně jako ostatní pasivní mobové. Potřebují slunce a trávu nebo listí pro spadnutí ve výšce 63 a více. Oceloti se nikdy nespawnou na Peaceful (mírumilovnou) obtížnost, aby je hráč nalezl musí hrát nejméně na lehkou obtížnost a vyšší. Na rozdíl od ostatních pasivních Oceloti se despawnujou pokud se od nich hráč vzdálí.

Vzhled

Před ochočením mají tyto kočky žlutou kůži s hnědými fleky, šedočerný nos a zelené oči. Po ochočení se jejich vzhled mění na jednu ze tří koček (Tabby, Tuxedo a Siamská). Z těchto koček, Tuxedo a Tabby mají zelené oči, zatímco Siamská má modré. V každém případě mají dvoučlánkové ocasy, aby se ukázala jejich křivka. Ochočené kočky jsou o poznání menší než původní oceloti.

Chování

Oceloti jsou pasivní plaší mobové, kteří neútočí na hráče. Oceloti jsou jedním ze 7 mobů schopných sprintovat pokud se kolem nich hráč chová rychle a divoce. Pokud jsou někde uvězněni bez možnosti úniku, zastaví se a vyčkávají na první možnost jak zmizet.

Oceloti občas útočí na kuřata, podobně jako vlci na ovce. Přikrčí se do plíživé pozice a chvíli kuře sledují než za ním vystartují. Dokážou zabít kuře i přes plot pokud je kuře z druhé strany dostatečně blízko.

Creeper se aktivně vyhýbá ocelotům pokud se přiblíží do určité blízkosti. Ale neodradí to Creepery od pronásledování hráče. A pokud se ocelot vzdálí zaujmou creepeři klasické chování. Ocelot naopak utíká pokud se přiblíží vlk, ačkoli vlci na oceloty neútočí. Oceloti nedostávají žádné poškození za velké pády a vůbec se takovýmto pádům nevyhýbají.

Ochočování Ocelota

Krmením ocelota Raw Fish ho proměníte do jednoho ze 3 druhů koček, které pak budou následovat hráče. K nakrmení ocelota musíte splnit několik podmínek:

  • Hráč musí mít plný hunger bar, aby sám nejedl rybu.
  • Ocelot musí taky přijít k hráči sám, chytání do pastí a obkličování nefunguje.
  • Na hráče nesmí útočit žádný mob.

Hráč musí držet rybu za bezhybného stoje a bez zbytečně prutkého rozhlížení. Ocelot se pak k hráči opatrně přiblíží a až se zastaví je možné mu dát rybu pravým kliknutím. Jakmile ocelot dostane požadované množství ryb objeví se kolem něj srdíčka, ale úplně ochočený je až když se z něj stane kočka. Někdy počet ryb může být vyšší (klidně i 5 ryb).

Chování kočky

Jednou ochočené kočky následují hráče. Už se hráče nebudou bát a začnou mručet a mňoukat (a to je po pár minutách značně otravné). Stejně jako vlci jsou kočky se stejnými limity schopné se teleportovat k hráči který se vzdálí příliš daleko. Kliknutím pravého tlačítka kočku posadíte a kočka tam zůstává sedět a čekat dokud si ji nevyzvednete. Často si také kočky s oblibou sedají na různé věci sami od sebe.

Kočky na rozdíl od psů nebojují s agresivními moby, ale odhání Creepery (ať sedí či nikoliv). Toto může být použito k účinné ochraně majetku posazením koček na určitá místa v okolí. Kočky jsou stále imunní vůči pádům z výšky a jejich chování tomu odpovídá. Ale nejsou imunní vůči čemukoliv jinému a jsou celkem neopatrné. Kromě občasného samovznícení při průchodu kolem lávy, se mohou přimotat i do boje, do cesty kostlivcova šípu, ale i hráči před meč. Občas se přimotají i před hráčovu sekeru, krumpáč nebo lopatu při těžení.

Množení

Po nakrmení kočky syrovou rybou se objeví nad kočkou srdíčka a pokud se dvě takové kočky potkají vytvoří koťátko. Rodiče nemohou být znovu nuceni k páření po dobu 5 minut. Zdá se že koťata mají barvu po rodiči, který se dostal k druhému dříve.

Koťata ocelota mohou být také náhodně objevena, spawnují se občas s dospělým ocelotem, a mohou být také ochočena.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki