FANDOM


OV Scanner

OV Scanner

Typ Nástroje
ID N/A
Výdrž 40
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

OV Scanner je vylepšená verze OD Scanneru. Tohle zařízení nejen spočítá, kolik rudy je ve skenované oblasti, ale také vypíše jeho hodnotu podle toho, jak cenné jsou. OV Scanner se dá vložit do Mineru a tím zvýšit jeho těžební zónu od 5x5 do 9x9. Jeho ID je 30219:1 když je plně nabitý a 30219:26 když je vybitý.

Využití

OV Scanner se aktivuje v Hotbar slotu kliknutím pravým tlačítkem myši. OVScanner skenuje všechny blocky v oblasti 9x9 kolem hráče. Vyhodnocuje všechny blocky pod pozicí hráče. Každý cenný blok je pak přidán do celkové hodnoty dané oblasti.

Hodnoty jsou sečteny a celková hodnota rudy v oblasti se pak vypočítá podle následujícího vzorce:

ValueOfArea = 1000 * totalValue / TotalBlocksScanned, kde totalValue je součet všech hodnot a TotalBlocksScanned je celkový počet bloků pod hráčem. V tomto případě se rovná 81 * ScanHeight. Výsledek je zaokrouhlen dolů na nejbližší celé číslo a zobrazí se na obrazovce hráče.

Crafting

Crafting GUI.png

Glowstone Dust

2xIns._Gold_Cable

Glowstone Dust

Advanced Circuit

OD Scanner

Glowstone Dust

2xIns._Gold_Cable

OV Scanner

Crafting GUI.png

Glowstone Dust

2xIns._Gold_Cable

Glowstone Dust

Advanced Circuit

RE Battery (Charged)

Glowstone Dust

2xIns._Gold_Cable

OV Scanner


RE Battery v tomto receptu musí být plně nabita!

Hodnoty rud

Každá ruda má jinou hodnotu. Avšak různé bloky rozhodí absolutní hodnotu rudy, takže jediný způsob jak zjistit skutečnou hodnotu rudy je odstranit celou plochu 9x9 a dát do díry 10 z každé rudy (musíte dát 10 protože hodnota rudy je menší než jedna, takže scanner zaokrouhlí na nulu).

Hodnota každé rudy je (samostatně, ne ve skupinách po 10 jak je uvedeno výše)

Ore Hodnota
Diamond Ore 0.9
Gold Ore 0.5
Iron Ore 0.7
Coal Ore 0.2
Lapis Lazuli Ore 0.5
Redstone Ore 0.6
Emerald Ore 0.4
Tin Ore 0.4
Copper Ore 0.3

Poznámka: Zářící Redstone Ore se nepočítá. Musí být neaktivní aby se počítal.

Poznámka: Tyto hodnoty rudy jsou pouze hodnoty získané z různých testů hodnot rud. V současné době je známo, že hodnota rudy není ovlivněna ničím jiným než je výška a biom.

Nabíjení

Každé použití bere 250 EU s celkovým skladováním 10 000 EU to znamená že OV Scanner je možné využít 40 krát před tím, než je třeba jej dobít. Může se nabíjet v MFE, MFSU nebo v Mineru. OV Scanner může být nabit pomocí BatPacku a LapPacku.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.