FANDOM


Nuclear Reactor
Nuclear Reactor
Typ Nuclear Reactor
ID N/A
Nástroj Grid Wrench (IC2)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota 49809
Mod Industrial Craft 2

Nuclear Reactor je nejsilnějším generátorem EU v celém IC2. Je však i velmi nebezpečný a vyžaduje pečlivé ovládání. Jedna špatná sestava reaktoru a celý reaktor i vše kolem něj se zničí.

Reactor
Nuclear Reactor s Chamberama.

K Nuclear Reactoru lze umístit až 6 Reactor Chamberů, který zvýší počet slotů v reaktoru.

Pokud odejdete od reaktoru daleko natolik, že se deaktivují chunky, může váš reaktor explodovat, protože se nebude dostatečně chladit.

Varování: Nuclear Reactor může způsobit obrovskou explozi pokud ho špatně sestavíte.

Crafting

Crafting GUI.png

Advanced Alloy

Reactor Chamber

Advanced Alloy

Advanced Circuit

Generator

Advanced Circuit

Advanced Alloy

Reactor Chamber

Advanced Alloy

Nuclear Reactor


Využití

Nuclear Reactory mohou být velmi složité a doporučují se zkušenějším hráčům. Pokud jsou však pod kontrolou, jsou nejlepším zdrojem EU a mohou generovat až 2,048 EU/t - miliony EU na životnost Uranium Cellů. Ty však produkují teplo a reaktor musí být chlazen. Pokud ho nebudete chladit, dojde k roztavení jádra reaktoru a následně k masivní explozi. Reaktor lze chladit Water Bucketama, Coolant Cellama nebo tekoucí vodou.

Vliv Aktivního Chlazení

Maximální rychlost pasivního chlazení reaktoru je okolo 70 tepelných jednotek za sekundu. Velké reaktory dokáží generovat až 2,000 tepelných jednotek za vteřinu.

Terminologie

Zde jsou vysvětleny, některé pojmy, které se používají v terminologii reaktorů.

 • Reactor Tick: Reactor tick odpovídá 1 sekundě. Je to doba, během které vzroste teplota, vygeneruje energie a uchladí se jistá jeho část.
 • Reactor Design: Je to rozložení jednotlivých částí uvnitř reaktoru.
 • Full Cycle: Je to doba, za kterou se spotřebuje celý Uranium Cell. To je přesněji 10 000 ticků, neboli 2 hodiny 46 minut a 40 sekund.
 • Uranium Pulse: pulzy probíhají během ticků v reaktoru produkující energii (EU) a teplo na každý uranium cell. Větší množství uranium cellu u sebe znamená více pulzů, tudíž více energie, ale také více nežádoucího tepla.
 • Heat: Reaktor, i jeho součásti produkují teplo, které se zde hromadí. Pokud dosažená teplota bude příliš vysoká, komponenty uvnitř se začnou rozpouštět, což může mít za následek výbuch reaktoru.
 • Cooling: chlazení reaktoru je jedna z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH věcí. Dosáhnete toho např. vložením Coolant Cell do Reactor Designu (vnitřní chlazení). Reaktor lze chladit také "vnějším chlazením" čímž je voda (ne tak účinná).
 • Cooldown Period: Je to doba, kterou potřebuje reaktor k "vychladnutí" (snížení jeho teploty).
 • Reactor Hull: Je to střed reaktoru, ve kterém se ukládá teplo. Maximální teplota pro samostatný reaktor je 10 000. Je možné tuto hodnotu zvětšit přidáním Reactor Chamber a Reactor Plating.
 • Reactor Class: Všechny reaktory mají své označení, které vám řekne, jak výkonný váš reaktor je např.: "Mark-I-O ED" nebo "Mark-III EB".
 • Reactor Efficiency: je to průměrný počet pulzů na 1 Uranium Cell což znamená, že pokud dáte vedle sebe více Uranium Cellů, bude váš reaktor účinnější. ALE také nebezpečnější.
 • Breeder Reactor: Toto je typ reaktoru, který vám zajišťuje velmi malé množství energie, ale doplňuje Depleted Isotope Celly na plné Uranium Celly.

Komponenty Reaktoru

Seznam některých komponentů, které můžete použít v reaktoru.

 • Reactor Chamber: Není komponentem, který se vkládá do reaktor, ale pokládá se jako block vedle reaktoru. Zvyšuje maximální teplotu reaktoru o 1000 jednotek, chladí reaktor rychlostí 2 tepelné jednotky/tick a přidá další sloty pro komponenty.
 • Coolant Cell: Tyto celly poskytují chlazení reaktoru. Máme více chlazení s různými hodnotami chlazení.
 • Reactor Plating: Plátování reaktoru zvyšuje maximální teplotu, kterou může reaktor snést. Máme různé typy plátování, které mají rozdílné vlastnosti.
 • Heat Exchanger: Poskytuje převod tepla mezi komponenty v reaktoru nebo reaktorem samotným. Máme různé typy Exchangerů, které mají rozdílné vlastnosti.
 • Near-Depleted Uranium Cell: Jsou vyhořelé Uranium Cellly. Je 10% šance, že se vytvoří z Uranium Cellu nebo je můžete vytvořit ručně. Produkují 1 tepelnou jednotku/tick a postupně se doplňují. Neprodukují žádné EU.
 • Depleted Isotope Cell: Pokud je smícháte s Coal Dustem a vložíte je do reaktoru, postupně se doplní. Rychlost doplňování záleží na teplotě reaktoru. Čím vyšší teplota, tím rychleji se doplňují. Zvedají také teplotu reaktoru o 1 tepelnou jednotku/tick. Neprodukuje žádné EU.
 • Re-Enriched Uranium Cell: Jsou plně nabité Depleted Isotope Celly. Pokračují v zahřívání reaktoru o 1 tepelnou jednotku/tick a neprodukují EU. Po smíchání s Coal Dustem se změní na Uranium Cell a můžete ho znovu použít v reaktoru.
 • Water Bucket: Pokud teplota reaktoru překročí hranici 4,000 tepla, začne vypařovat vodu. Water Bucket snižuje teplotu reaktoru o 250 a zanechává prázdný kbelíček uvnitř reaktoru.
 • Lava Bucket: Kbelíček lávy zvyšuje teplotu reaktoru o 2,000. Prázdný kbelíček se vrátí do reaktoru. Toto je vhodné pro reaktory typu "Breeder", tj k dobíjení Isotope cellů.

Vlivy Na Prostředí

Jak teplo reaktoru roste, začnou se projevovat škodlivé účinky na prostředí okolo něj. Maximální teplotu reaktoru lze zvýšit pomocí Reactor Chamber nebo plátování.

% maximálního zahřátí Efekt na prostředí
30%

Blocky v okolí 3x3x3 mají malou šanci na náhodné vznícení.

40%

Hořlavé blocky v okolí 5x5x5 se mohou zapálit.
50% Voda v okolí 5x5x5 blocků (zdroje vody i tekoucí) se může vypařit.
70% Entity v okolí 7x7x7 blocků budou dostávat poškožení kvůli radiaci. 
85% Blocky v okolí 5x5x5 (včetně Reactor Chamberů!) mají šanci na vznícení nebo se můžou proměnit v tekoucí lávu.
95%

Nastává selhání všech systémů. Blocky v okolí 7x7x7 se náhodně zapalují, náhodně se spawnuje láva, teplotní monitory hrají všemi barvami, sirény začnou kvílet a váš tým vás opustí.

100% Jaké poškození prostředí? Myslíte ten čoudící kráter?

Ochrana

After A Nuclear Explosion - Tekkit

Relativně jednoduchou ochranou proti explozi reaktoru je použití Reinforced Stonu, Reinforced Glass a Reinforced Door. K ochraně reaktoru je zapotřebí alespoň 3 blocky tlusté zdi z tohoto materiálu. Také se doporučuje vnitřek stavby reaktoru vyplnit vodou.

Dejte si pozor, aby jste měli pokryty i rohy stavby. V žádném případě nepoužívejte Obsidian protože v IC2 má sníženou Blast Resistance z původních 6,000 na pouhých 60.

Z reaktoru musíte vyvést kabel, takže vám vzniká 1 block místa ve vaší stavbě, což může mít ničivé následky po explozi. Doporučuje se zapustit kabel do Construction Foam pomocí CF Sprayeru.

Typy Reaktorů

Všechny typy reaktorů spadají pod předdefinované kategorie. Toto umožňuje snadno zjistit efektivitu reaktoru.

Mark I

Mark I reaktory nevytváří žádný přebytek tepla a proto jsou bezpečné a použitelné po dobu doplňování Urania. Má však malou efektivitu.

Mark II

Mark II se navržen aby produkoval malé přebytky tepla a je potřeba po určitém čase pravidelně chladit a vypínat ho na 85% zahřátí. Mark II dokončí jeden plný cyklus než se začnou jeho komponenty ničit.

Mark III

Mark III reaktory dávají větší důraz na efektivitu na úkor bezpečnosti. Mark III nedokáže dokončit celý cyklus bez vypnutí. Jinak hrozí exploze reaktoru. Můžete ho regulovat Redstonem.

Mark IV

Mark IV běží stejně jako Mark III na minimálně 10% cyklusu. Rozdíl je, že Mark IV může ztratit některé komponenty vlivem přehřátí a musíte je nahradit jinými.

Mark V

Mark V nemůže běžet dlouho bez vypnutí (chladící čas). Zde jsou doporučeny skvělé Redsone dovednosti k načasování vypínaní. Hrozí exploze reaktoru.

Breeder

Tento typ reaktoru se používá k dobíjení Depleted Isotope Cellů. Tyto celly se doplňují rychleji pokud je reaktor více zahřátý. Máme několik typů Breedrů:

 • Negativní Breeder- Pomalu ztrácí teplo a je potřeba zahřívat manuálně.
 • Rovnoměrný Breeder- Mají stejné generování tepla jako chlazení, takže jejich teplota je stálá a nemění se. Je potřeba na začátku zahřát.
 • Pozitivní Breeder- Pomalu se zahřívá a je potřeba ho hlídat a dodatečně ho chladit. Hrozí přehřátí reaktoru a následná exploze.

Tipy a Triky

 • Pokud máte mód Nuclear Control, doporučuje se použít Thermal Monitor k ovládání a kontrole přehřátí reaktoru.
 • Nejdříve postavte chlazení. Postavit chlazení je mnohem komplikovanější než postavit reaktor a bez chlazení se neobejdete.
 • Pokud máte v reaktoru vodu, můžete použít Water Milly, EU-Detector Cable a Sticky Piston a vybudovat mechanismus přerušení obvodu. Funguje na principu odpaření vody (zastaví se generování EU->vypne se Detector kable->otevře se znegovaný piston).
 • Doporučuje se mít reaktor v oddělené místnosti a mít pro něj místnost s ovládáním.

Testování

Pokud se bojíte vyzkoušet váš reaktor v praxi, můžete použít následující Java aplikaci. Ta simuluje reaktor a zobrazuje jeho produkci, efektivitu, rychlost zahřátí, chladící cyklusy a mnoho dalšího

IndustrialCraft Reactor Planner


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.