FANDOM


NEI

Not Enough Items (NEI) je mód, který umožňuje hráči zobrazení výrobních receptů a jejich využití pro všechny nainstalované módy. Navíc tento mód má v sobě zabudované funkce pro změnu počasí, gamemodu, Cheat mód a mnoho dalšího(viz níže). NEI můžete otevřít nebo skrýt klávesou O (nula to není). Lze přepínat Recipe a Cheat módy.

Standartní klávesou F9 můžete zobrazit mřížku, která označuje hranice Chunků. Tato klávesa lze změnit v Nastavení.

NEI můžete stáhnout na oficiálním fóru:
Nejnovější Verze
Staré Verze
Fórum

Instalace

Ke spuštění musíte mít v klientovi nainstalovaný Minecraft Forge a v mods/coremods CodeChickenCore.

Pokud vlastníte verzi Minecraftu 1.6 a novější, vložte NotEnoughItems.jar do .minecraft/mods. Pokud vlastníte verzi Minecraftu 1.5.2 a nižší, vložte NotEnoughItems.jar do .minecraft/coremods

Pluginy

Aby jste viděli výrobní recepty některých módů, musíte mít nainstalovaný balíček receptů pro NEI zvaný "NEI Plugin".

NEI Plugin (BC, Forestry, RailCraft, IC2, Thaumcraft apd.)
NEI Addon (křížení včel Forestry, Extra Bees, Applied Energistics, Misc Peripherals apd.)
Mystcraft Plugin

NEI Crafting

Funkce NEI

Zobrazení receptů

Zobrazení receptů obsahuje 2 funkce. Výrobní recept a jejich využití. Pokud najedete myší na item a stisknete R (standartně), zobrazí se vám výrobní recept. Stisknutím klávesy U (standartně), zobrazí se vám jeho využití.

Pokud hledáte v NEI, můžete použít i tlačítka myši. Levým tlačítkem myši zobrazíte recept, pravým tlačítkem myši jeho využití. Pokud se chcete vrátit na předchozí recept stiskněte ← Backspace (standartně).

NEI Usage

Stisknutím ESC nebo klávesy pro inventář tyto recepty zavřete. NEI zobrazuje recepty pro všechny typy craftingů (Crafting Table, Pec, Brewing Stand nebo i craftingy přidané různými módy).

Pokud lze item vyrobit z různých typů vlny, Wooden Planků apd. budou všechny typy postupně problikávat výrobním receptem.

NEI QstMark
Průhledně zvýrazněné suroviny potřebné k výrobě.

Pokud máte otevřený GUI Crafting Tablu a zobrazíte si recept jakéhokoliv itemu, bude v tomto náhledu malý otazník NEIMark. Pokud na tento otazník kliknete, zobrazí se vám recept přímo v Crafting Tablu. Díky tomu si nemusíte recept pamatovat.

Pokud máte u sebe dostatek věcí k výrobě daného itemu, podržíte ⇧ Shift a kliknete levým tlačítkem na tento otazník, automaticky se Crafting Table vyplní surovinama přesně podle receptu.


NEI Search
Vyhledávání přes NEI

Vyhledávání

Pod inventářem se nachází vyhledávací box. Díky tomuto vyhledávání můžete snadno najít požadovaný item, který chcete zobrazit. Vyhledávání zahájíte kliknutím levého tlačítka. Není třeba psát celý název itemu. Vyhledávání vyhledává všechny itemy, které obsahují zadaný název nebo část názvu. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do vyhledávacího boxu, smaže se veškerý text. NEI také využívá java.regex předloh. Můžete použít následující znaky:

 • ? - Pokud neznáte přesný název itemu, můžete použít ? místo písmene které neznáte (například Bl?ck).
 • ^název - Tento znak vyhledá všechny itemy začínající na toto slovo (například ^Block)
 • název$ - Tento znak vyhledá všechny itemy končící na toto slovo (například Block$)
 • @Mod.názevmodu - Tento znak vyhledá všechny itemy z daného módu


NEI SubSets
Rozkliknuté Item SubSets

Item SubSets

Tlačítko Item SubSets naleznete nad inventářem a pokud na něj kliknete myší, zobrazí se vám rozbalovací menu. Toto menu obsahuje další kategorie, které rozdělují itemy do složek podle módu ze kterého jsou, typu itemu apd.

Pokud kliknete dvojklikem na kategorii, zobrazí se vám pouze itemy z této kategorie.

Pokud držíte ⇧ Shift a kliknete levým tlačítkem na kategorii, do vyhledávání se vypíše @názevsetu a NEI vyhledá pouze itemy z této kategorie.

Kliknutím pravým tlačítkem myši vypnete zobrazování kategorie v NEI. Celé nastavení zrušíte dvojitým kliknutím na název "Item SubSets".


NEI Functions

Funkce

Vlevo nahoře má NEI 9 velmi užitečných funkcí, které jsou k dispozici přes Cheat Mode.

 • NEITrashTrash - Toto tlačítko má 4 funkce:
  • Pokud držíte item a kliknete na toto tlačítko, smaže se
  • Pokud držíte ⇧ Shift a kliknete na něj s itemem, smaže všechny itemy tohoto typu z inventáře
  • Držením ⇧ Shift a kliknutím myši na toto tlačítko smaže celý inventář
  • Kliknutím levého tlačítka myši zapnete "Trash Mode"
 • Trash Mode - Pokud je tento mód aktivní, smažete jakýkoliv item na který kliknete.
 • NEICreativeCreative Mode - Tímto tlačítkem lze zapnout a vypnout Creative mód.
 • NEIRainRain - Toto tlačítko myši zapíná a vypíná déšť. Lze permanentně vypnout kliknutím pravého tlačítka myši. Znovu se zapne levým tlačítkem.
 • NEIMagnetMagnet Mode - Tento mód aktivuje magnet. To znamená, že item v okolí začnou letět směrem k hráči a pokud má hráč místo, automaticky se seberou.
 • NEITimeČas - Pomocí 4 časových tlačítek lze měnit čas mezi ránem, polednem, večerem a půlnocí.
 • NEIHealHeal - Vyléčí hráče.


NEI Enchant

Enchanting

Pokud máte aktivovaný Cheat Mode a stisknete klávesu X (standartně), otevře se vám GUI enchantování. Zde můžete vložit jakýkoliv nástroj nebo brnění a enchantovat tak stejně, jako v obyčejném Enchantment Tablu s tím rozdílem, že nepotřebujete knihovny ani levely.


NEI SaveSlots

Save Sloty

NEI má také 7 pozic pro uložení obsahu inventáře. Kliknutím levého tlačítka myši na jakýkoliv slot, uloží všechny itemy, které máte v inventáři. Pokud věci ztratíte nebo chcete jiné, klikněte levým tlačítkem na tento slot.

Kliknutím pravého tlačítka myši můžete Save Slot přejmenovat. Kliknutím na křížek toto uložení zrušíte.


NEI Options
Nastavení NEI

Nastavení

NEI má dokonce i svoje vlastní nastavení, které nenaleznete v Options v hlavní nabídce, ale přímo ve hře v levém dolním rohu. Zde můžete nastavit a upravit NEI podle svých potřeb:

 • NEI Disabled/Enabled - Vypne/Zapne NEI (klávesová zkratka O)
 • Recipe/Cheat/Utility Mode - Přepínání mezi módy. Recipe mode je vhodný pro Surival a zobrazuje pouze recepty. Cheat Mode umožňuje hráči cheatovat a zpřístupní funkce NEI. Kliknutím levým tlačítkem myši si givnete celý stack itemu. Pravým tlačítkem myši pouze jeden kus.
 • MC/Old TMI Layout - Změna vzhledu
 • Item ID's - Zapnutí nebo vypnutí zobrazování ID itemů
 • Hightlight tips - Zobrazuje tipy
 • Controls - Klasické nastavení kláves

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.