FANDOM


Mining Well

Mining Well

Typ Přístroj
ID 512
Stackovatelné Yes (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Mining Well je jedním z těžebních strojů. Kope rovnou díru 1x1. Zastaví ho Lava, voda nebo Bedrock. Vykopané blocky jsou nahrazovány Mining Pipe. Pokud je vedle Mining Wellu truhla , budou se vykopané itemy skladovat v ní. V opačném případě budou vystřelovat do vzduchu. Mining Well lze připojit i pomocí Transport Pipes na truhlu.


Jeho spotřeba je 25 MJ na operaci. Maximální rychlost je jeden block/tick.

Crafting

Crafting GUI.png

Iron Ingot

Iron Ingot

Iron Ingot

Redstone

Iron Gear

Iron Pickaxe

Iron Ingot

Iron Ingot

Iron Ingot

Mining Well


Využití

Crafting GUI.png

Tank

Mining Well

Pump (BuildCraft)


Mining Well nelze posunout pomocí Pistonů.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.