FANDOM


Mass Fabricator
Mass Fabricator
Typ Přístroje
ID 250:14
Nástroj Grid Wrench (IC2)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota 36470
Mod Industrial Craft 2

Mass Fabricator je pokročilý přístoj, který za vysokou cenu EU vytváří UU-Matter.

Jeden UU-Matter stojí 1,000,000 EU. Pokud do Mass Fabricatoru vložíte Scrap, cena se sníží na 166,666 EU. Vytvoří se i rychleji.

Pokud pošlete do Mass Fabricatoru aktivní Redstone signál, produkce se zastaví (zastaví se i konzumace EU).

Varování: Pokud rozbíjíte Mass Fabricator použijte Electric Wrench s Lossless modem. Jinak je 20% šance, že vám vypadne jen Advanced Machine Block.

Crafting

Crafting GUI.png

Glowstone Dust

Advanced Machine Block

Glowstone Dust

Advanced Circuit

Lapotron Crystal

Advanced Circuit

Glowstone Dust

Advanced Machine Block

Glowstone Dust

Mass Fabricator


Energie

  EU
Vstup 1,000,000 (166,666 se Scrapem)
Výstup -
Kapacita 1,000,000 (166,666 se Scrapem)

Maximální vstup je HV napětí 512 EU/t. Můžete však navést toto napětí několikát. Jeden Mass Fabricator nemůže obdržet více jak 500,000 EU/t.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.