FANDOM


Map

Map

Typ Nástroj
ID 358
395 prázdná
Obnovitelný Ano
Stackovatelné Ano (64)
Mod Vanilla

Map se používá k zobrazení terénu. Pokud ji hráč drží v ruce vidí určitou oblast, kterou prozkoumal.

Každá mapa je 128×128 pixelů velká. Mapa může mít různá měřítka. Počáteční měřítko je 1 pixel: 1 block. Změna měřítka se provádí v Crafting Table přidáním papíru.

Complete Map
Plně objevená mapa.

Crafting

Crafting GUI.png

Paper

Paper

Paper

Paper

Compass

Paper

Paper

Paper

Paper

Empty Map


Nethermap
Mapa v Netheru.

Pokud craftíte mapu poprvé, je prázdná. Při prvním kliknutím pravého tlačítka myši se z prázdné mapy stane item a vyplní se informacemi.

Maps overlapping
2 mapy. Vlevo zoom level 2, vpravo level 3

Zoom map

Mapu můžete vyzoomovat přidáním papíru k původní mapě. Mapu lze vyzoomovat až pět krát.

Crafting GUI.png

Paper

Paper

Paper

Paper

Map

Paper

Paper

Paper

Paper

Map


Výsledek bude vyzoomovaná verze původní mapy.

Zoom level 0 Zoom level 1 Zoom level 2 Zoom level 3 Zoom level 4
1 pixel mapy je 1 block 2×2 blocků 4×4 blocků 8×8 blocků 16×16 blocků
(1×1 chunk)
Pokrytí mapy 128×128 blocků 256×256 blocků 512×512 blocků 1024×1024 blocků 2048×2048 blocků
8×8 chunků 16×16 chunků 32×32 chunků 64×64 chunků 128×128 chunků

Klonování

Crafting GUI.png

Grid layout Shapeless

Map

Empty Map

Map

GridNumbersCSS

Výsledné mapy budou mít stejné jméno a stejný střed jako původní mapa. Klonované mapy jsou stackovatelné.

Chování

Typ mapy záleží kde ji vytvoříte (aktivujete). Můžete vytvořit mapu Světa, Netheru nebo Endu. Centrum je tam, kde ji aktivujete. Po aktivaci se hráčova pozice označí jako bílá tečka.

Zobrazení mapy

Mapy jsou velké 128×128 pixelů velké a můžou se změnit z 128×128 na 2048×2048 blocků. Mapa zobrazuje koordinace X a Z.

Využití

Mapy pomáhají hráči pokud se ztratí. V Multiplayeru se také používá k znovu nalezení těžebních dolů. Můžete také vyměňovat mapy s ostatními hráči.

Mapy také ukazují vyšší a nižší místa (dle světlosti barev). Mapy nezobrazují jeskyně.

Zajímavosti

  • Mapa a natažený luk jsou jediné dva blocky v Minecraftu, které se drží oběma rukama.
  • Mapy jsou nejdetailnějším itemem ve hře.
  • Mapy zobrazují pouze povrch světa.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.