Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Lily Pad

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Lily Pad

Lily Pad

Typ Pevný Block
ID 111
Obnovitelný Ne
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota 16
Mod Vanilla

Lily Pad ( leknín ) je block, který se vyskytuje na vodě v bažinách.

Využití

Lily pady můžete položit pouze na vrch vody. Lily pad tak obsadí block nad vodou (není součástí vody) podobně jako slab. Lily Pad směřuje stále stejným směrem a nelze ho otočit. Pokud do něj narazíte loďkou, zničí se.

Lily Pady se primárně využívají k tvorbě mostů přes vodu. Díky Lily Padům lehce překonáte řeku nebo ocean. Jedno z dalších využití je u farem na Sugar Cane.

Zajímavosti

  • Lily Pad se zničí pokud voda zamrzne.
  • Lily Pad se zničí, když na něj vylejete vodu.
  • I když plavete pod vodou, můžete ho zničit na jeden úder.
  • Pokud položíte Lily Pad pod již existující Lily Pad, zničí se oba.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.