Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Light Sensor

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Light Sensor

Light Sensor

Typ Pevný Block
ID 761:272
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Light Sensor je jeden z logických bloků přidaných módem Redpower 2, které zabírají velmi málo místa a fungují jako velké a komplexní Redstone Celly, Latche nebo Gate.

Light Sensor detekuje kolik světla dopadá z nebe (ve dne i v noci). Pokud se Light Sensoru dotknou paprsky světla tak vyšle Redstone signál. Light Sensor má čtyři různé úrovně nastavení pro určení kolik světla je potřeba k aktivaci Sensoru.

Light Sensor I-O
Zobrazení všech 4 nastavení.

Pro nastavení úrovně Sensoru musíte držet ⇧ Shift a kliknout pravým tlačítkem myši se šroubovákem v ruce na Light Sensor. Tímto měníte detekci světla o Light Levelu 1, 5, 9 a 13. Pro přirovnání denní světlo má Light Level 15, noční světlo 4 a Redstone Torch 7.

Kliknutím pravým tlačítkem myši pomocí šroubováku Light Sensor otočíte.


Crafting

Crafting GUI.png

Stone Wafer

Stone Wafer

Stone Wafer

Stone Wire

Blue-Doped Wafer

Stone Wafer

Stone Wafer

Stone Wafer

Stone Wafer

Light Sensor

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki