Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

LV Transformer

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
LV Transformer

LV Transformer

Typ Transformer
ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Low Voltage (LV) Transformer se používá ke změně Medium Voltage (MV) na Low Voltage (LV) nebo naopak. LV Transformer se nejčastěji používá u výstupu z MFE.

Crafting

Crafting GUI.png

Wooden Planks

Copper

Wooden Planks

Copper Cable

Copper

Copper Cable

Wooden Planks

Copper

Wooden Planks

LV Transformer


Využití

Podobně jako má BatBox označen výstup, i LV Transformer má označen vstupy a výstupy. 3 tečky znamená vždy vyšší napětí a 1 tečka znamená nižší napětí. Změnit orientaci tří teček můžete pomocí pravého kliknutí myši s Wrenchem.

Převod na LV

Ke změně MV napětí na LV, musíte navést větší napětí do strany, kde jsou 3 tečky. Výstupní, nižší napětí LV je ze všech ostatních stran.

Převod na MV

Z zvýšení napětí LV na MV, musíte nižší napětí přivést do jedné z teček. Vyšší napětí MV bude ze strany, kde jsou 3 tečky. Aby jste docílili zvýšení napětí musíte přivést do LV Transformeru aktivní Redstone signál (jinak bude napětí zmenšovat).

Energie

EU
Vstup 128 nebo 32
Výstup 32 nebo 128
Kapacita -


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki