Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Klient

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Klient je označení pro spouštěč Minecraftu. Pokud narazíte na slovní spojení "spadne vám klient", znamená to že vám přestane odpovídat Minecraft a samotné okno Minecraftu se zavře.

Některé uživatelské módy jako je například Rei's Minimap se instalují do Klienta. Neinstalují se, ale do okna Minecraftu ale do Minecraft.jar, který naleznete v %appdata%/.minecraft/bin. Tento soubor je hlavním souborem Minecraftu. Určuje především verzi.

Pokud chcete nainstalovat nějaký uživatelský mód do Minecraft.jar postupujte následovně:

  1. Otevřete Minecraft.jar ve WinRARu
  2. Smažte soubor META-INF (Pozor! Pokud máte nainstalovaný Minecraft Forge, META-INF mazat nesmíte.)
  3. Rozbalte mód (musí být ve formě složek nebo souborů. Nikdy ne v Raru ani Zipu)
  4. Překopírujte všechny složky a soubory do Minecraft.jar
  5. Zavřete okno (jinak se vám nespustí Minecraft)

Před jakoukoliv instalací do Minecraft.jar si vždy udělejte zálohu.

Příklad některých uživatelských módů do Klienta:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.