FANDOM


Klient je označení pro spouštěč Minecraftu. Pokud narazíte na slovní spojení "spadne vám klient", znamená to že vám přestane odpovídat Minecraft a samotné okno Minecraftu se zavře.

Některé uživatelské módy jako je například Rei's Minimap se instalují do Klienta. Neinstalují se, ale do okna Minecraftu ale do Minecraft.jar, který naleznete v %appdata%/.minecraft/bin. Tento soubor je hlavním souborem Minecraftu. Určuje především verzi.

Pokud chcete nainstalovat nějaký uživatelský mód do Minecraft.jar postupujte následovně:

  1. Otevřete Minecraft.jar ve WinRARu
  2. Smažte soubor META-INF (Pozor! Pokud máte nainstalovaný Minecraft Forge, META-INF mazat nesmíte.)
  3. Rozbalte mód (musí být ve formě složek nebo souborů. Nikdy ne v Raru ani Zipu)
  4. Překopírujte všechny složky a soubory do Minecraft.jar
  5. Zavřete okno (jinak se vám nespustí Minecraft)

Před jakoukoliv instalací do Minecraft.jar si vždy udělejte zálohu.

Příklad některých uživatelských módů do Klienta:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.