Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Industrial TNT

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Industrial TNT

Industrial TNT

Typ Pevný Block
ID 239
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Industrial TNT se používá pro kontrolované výbuchy a sběr zničeného materiálu při těžbě.

Industrial TNT zničí pouze 10%-15% materiálu, zatímco vanilla TNT zničí 70% materiálu.

Industrial TNT má také pár nevýhod:

  • Pokud kliknete levým tlačítkem myši, místo dropnutí itemu se Industrial TNT odpálí a exploduje.
  • Exploduje rychleji než normální TNT.
  • Industrial TNT nemůžete použít na TNT Kanony.

Crafting

Crafting GUI.png

Flint

TNT

Flint

Flint

TNT

Flint

Flint

TNT

Flint

Industrial TNT

GridNumbersCSS


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki