FANDOM


Hunter's Backpack

Hunter's Backpack

Typ Batoh
ID N/A
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Hunter's Backpack je batoh, který rozšiřuje hráčům inventář o 15 slotů. Dokáže pojmout Feather, Arrow, Gunpowder, Rotten Flesh, Raw Porkchop, Raw Chicken, Raw Beef, Vejce, Blaze Rod, Leather, Stringy, Kosti, Ghast Tear, Gold Nugget, Ender Pearl a Spider Eye. Seznam všech batohů z Forestry najdete zde → Backpacks

Může být vylepšen na Woven Hunter's Backpack. Ten má kapacitu 45 slotů.

Crafting

Crafting GUI.png

String

Feather

String

Wool

Chest

Wool

String

Feather

String

Hunter's Backpack


Na jeho výrobu potřebujete:

Využití

Carpenter GUIWater1.png

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Diamond

Hunter's Backpack

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Water Bucket

Woven Hunter's Backpack




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.